Ostalo

Družinske kmetije ali kmetijska gospodarstva v Pomurju (zaenkrat) brez prednosti pri državni zemlji

Vlada je v začetku tedna sprejela Odgovor na pobudo Komisije Državnega sveta RS (DS RS) za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za spodbujanje razvoja družinskih kmetij na območju Pomurja z možnostjo zakupa kmetijskih zemljišč v lasti Republike Slovenije.
Vlada je februarja letos prejela pobudo Komisije DS RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za spodbujanje razvoja družinskih kmetij na območju Pomurja z možnostjo zakupa kmetijskih zemljišč v lasti Republike Slovenije, ki jo je Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejela na seji 5. februarja 2024. Pobuda navedene Komisije DS RS se nanaša na to, da naj se pri pripravi javnega razpisa za oddajo 2000 hektarjev sproščenih državnih kmetijskih zemljišč v upravljanju SKZG na območju Pomurja, upošteva cilje večje samooskrbnosti in prehranske varnosti ter kmetijska zemljišča razdeli in ponudi v zakup upravičencem na način, da bodo imela prednost družinska kmetijska gospodarstva, ki bodo imela sprejet poslovni načrt upravljanja in vizijo nadaljnjega razvoja kmetije.

Odgovor vlade na pobudo Komisije DS RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je naslednji:

“Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKZG) upravlja s kmetijskimi zemljišči v lasti Republike Slovenije. Upravljanje vključuje tudi nakup, prodajo in oddajo kmetijskih zemljišč v zakup. Oddaja zemljišč v zakup se izvaja v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKme) in Pravilnikom o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč.

Glede na veljavne predpise družinska kmetijska gospodarstva niso opredeljena kot posebna prednostna skupina pri zakupu kmetijskih zemljišč, ki so v upravljanju SKZG. Prednostni vrstni red pri zakupu kmetijskih zemljišč je določen v ZKme. Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč ureja prednostni vrstni red v primeru, ko sta sprejemnika ponudbe glede na prednostni vrstni red po zakonu izenačena. Trenutno veljavni pravilnik ne daje prednosti družinskim kmetijam ali kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sprejet poslovni načrti, na podlagi katerih bi SKZG lahko oddal kmetijska zemljišč v zakup.

SKZG pripravlja spremembe in dopolnitve Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč. V okviru javne razprave so bile tovrstne pobude izpostavljene in jih bodo strokovne službe obravnavale skupaj z ostalimi prispelimi pobudami.”