Ostalo

Drugi dan sejma Agra v ospredju čebelarji, gozdarji in mladi kmetje

Drugi dan kmetijsko-živilskega sejma Agra so bili v ospredju čebelarji, gozdarji, podeželska mladina, kmetijska mehanizacija in avtohtone pasme. Ministrica Irena Šinko je podpisala pogodbo o finančnih instrumentih v kmetijstvu ter se udeležila svečane razglasitve in podelitve priznanj mednarodnega ocenjevanja medu in pijač, si ogledala tržnico mladih kmetov ter okronala prvo gozdarsko kraljico.




Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je udeležil sekaškega tekmovanja ter sodeloval na prvi okrogli mizi na razstavnem prostoru ministrstva na temo gozdnega bontona in nadzora v gozdu.

Ministrica Irena Šinko je svoj dan na sejmu začela s srečanjem ob kavi z obiskovalci sejma. Dobrote so pripravili dijaki Izobraževalnega centra Piramida iz Maribora. Ob pogovoru z obiskovalci se je seznanila z raznimi težavami in potrebami kmetov, institucij in združenj. Sledil je podpis pogodbe o finančnih instrumentih v kmetijstvu, ki bodo v obdobju 2023-2027 zagotovili 37 milijonov evrov povratne podpore za mlade kmete in majhne kmetije.

V nadaljevanju se je udeležila razglasitve in podelitve priznanj mednarodnega ocenjevanja medenih pijač in medu. V nagovoru je izpostavila  pomembno vlogo čebelarstva v Sloveniji, ki  se podobno kot druge kmetijske panoge sooča s posledicami ekstremnih vremenskih pojavov. “Podnebne spremembe že vplivajo na celotno družbo, zato v slovenskem kmetijstvu namenjamo posebno pozornost skrbi za čebele  in druge opraševalce. Pred nami so leta, ko bodo potrebne hitre prilagoditve tehnologij, nova znanja in inovativnost. Kmetijstvo, ki vključuje tudi čebelarstvo, je ključno za zagotavljanje prehranske varnosti, socialne vključenosti, poseljenosti države in vzdrževanje kulturne krajine.” Na prireditvi so podelili tudi priznanja za medene izdelke, naziv Šampiona je osvojil lipov med Edija Baloha iz Breginja.

Popoldne si je ministrica s sodelavci ogledala tržnico mladih kmetov, okronala prvo gozdarsko kraljico Andrejo Vidmar ter podelila priznanja zmagovalcem 23. sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov.

Andreja Vidmar (FOTO: MKGP)

Državni sekretar dr. Darij Krajčič je dopoldne nagovoril udeležence 23. sekaškega tekmovanja. Poudaril, je da tovrstna tekmovanja pomembno prispevajo k promociji varnega in učinkovitega dela v gozdu. “Varnost pri delu ni le nuja, ki rešuje življenja, pač pa ima tudi finančni učinek. Varnost in učinkovitost sta pomembna pogoja za trajnostno, sonaravno in večnamensko  gospodarjenje in s tem racionalno uporabo naravnih virov.” Priznanja najboljšim je popoldne podelila ministrica Irena Šinko.

Državni sekretar se je popoldne udeležil okrogle mize na razstavnem prostoru MKGP z naslovom “Gozdovi so naš skupni prostor – pa se v njih obnašamo dovolj spoštljivo?” na kateri so sodelovali še Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove Slovenije, mag. Urška Ahačič Pogačnik, vodja Inšpekcije za gozdarstvo, Marjan Hren, predsednik Zveze lastnikov gozdov, in Alojz Sladič, vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje na policiji. Na okrogli mizi so izpostavili pomen spoštovanja pravil obnašanja v gozdu ter predstavili način nadzora v gozdu. Pritisk na gozdove se je v zadnjih letih zelo povečal, od motoriziranih vozil do nabiralcev, in že vpliva na gozdni ekosistem. Pravila obnašanja v gozdovih so jasna, Zavod za gozdove in gozdarska inšpekcija pa sta v ta namen spomladi poostrila nadzor v gozdu, zlasti v najbolj obremenjenih delih gozdov. Nedavni ekstremni vremenski dogodki so močno poškodovali slovenske gozdove, zato so vsi udeleženci pozvali ljudi, naj se izogibajo obiskovanju poškodovanih gozdov, saj s tem ogrožajo svoja življenja in motijo sanacijo gozdov.

Član kabineta Franc Veršič se je udeležil razglasitve rezultatov in podelitve medalj 41. mednarodnega ocenjevanja kmetijske mehanizacije in opreme. Na razstavnem prostoru MKGP je potekal še posvet na temo akvakulture, na katerim so predstavili ukrepe za spodbujanje akvakulture in možnosti črpanja sredstev iz programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo ribištvo in akvakulturo 2021-2027.

Današnji dan so v ospredju vsebine s področja veterinarstva, ekološkega kmetijstva, živilstva, gastronomije in govedoreje. Ministrstvo bo aktivnosti na sejmu začelo s kavo z ministrico za obiskovalce, nato bo v okviru Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pripravilo veterinarski posvet. Pomemben strokovni posvet bo namenjen razpravi o blaženju podnebnih sprememb v kmetijstvu, osrednja okrogla miza MKGP pa bo odgovarjala na vprašanje Kako izkoristiti priložnosti ekološkega kmetovanja.

(FOTO: MKGP)