Ostalo

Dr. Mihael Kasaš odstopil iz dveh funkcij

Povsem na koncu 2. redne seje občinskega sveta Občine Lendava, je župan Janez Magyar podal informacijo, da je za podžupana imenoval 36-letnega dr. Mihaela Kasaša. Ta je sedaj odstopil od dveh funkcij. “Le tako bom lahko popolno in neobremenjeno deloval za vse občane”
Po tem, ko je 36-letni dr. Mihael Kasaš postal podžupan Občine Lendava, je napovedal, da bo zaradi moralnih zadržkov pustil predsedovanje domači krajevni skupnosti, saj da želi opravljati zgolj eno funkcijo, kar se je tudi zgodilo. Njegovo mesto je prevzela Sanja Bogdan Horvat, ki je do sedaj bila podpredsednica krajevne skupnosti Dolina pri Lendavi, njeno mesto pa je “zakrpal” Jožef Sabo.

Med drugim je občinski svet na minuli tretji seji kot novega (nadomestnega) člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja potrdil Roberta Požonca. Ta je zamenjal dr. Mihaela Kasaša. “Ker je župan občine dr. Mihaela Kasaša imenoval za podžupana občine, ki od 1.2.2019 svojo funkcijo opravlja profesionalno in ker se želi opravljanju funkcije podžupana posvetiti v celoti, je Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja posredoval svojo odstopno izjavo,” so sporočili iz Občine Lendava.

Že sicer pa so na 3. redni seji občinskega sveta občinski svetniki potrdili imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta, ki bodo v tem mandatu glede na svoja delovna področja obravnavali zadeve iz pristojnosti občinskega sveta ter občinskemu svetu podajali nezavezujoča mnenja in predloge.

Imenovani so člani Odbora za premoženje in finance, Odbora za družbene dejavnosti, mladino in šport, Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, Odbora za okolje in prostor, Komisije za statutarno pravna vprašanja ter občinska priznanja, Komisije za narodnostna vprašanja, Komisije za spremljanje romske problematike, Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.