Ostalo

Dopusti v tujini: Še naprej bomo lahko brezskrbno govorili in brskali po internetu

Včeraj, 1. julija 2022, je začela veljati nova izboljšana uredba o gostovanju. “Gostovanje kot doma,” tj. shemo, ki popotnikom v Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru omogoča klice, pisanje sporočil in brskanje po spletu v tujini brez dodatnih stroškov, podaljšuje do leta 2032.
Nova pravila bodo prinesla tudi znatne koristi za podjetja ter državljane in državljanke EU, ki bodo imeli boljšo izkušnjo gostovanja z enako kakovostjo mobilnih storitev v tujini kot doma. Hkrati pa nova pravila izboljšujejo tudi dostop do komunikacije v sili po vsej EU in zagotavljajo jasne informacije o storitvah, za katere se lahko zaračunajo dodatni stroški.

Izvršna podpredsednica za Evropo Margrethe Vestager je povedala: “Zahvaljujoč naši uredbi o gostovanju smo vsi lahko koristili shemo „gostovanje kot doma“. Kadar potujemo znotraj EU, lahko kličemo, pošiljamo sporočila in uporabljamo internet brez dodatnih stroškov, kar je zelo otipljiv primer koristi, ki jih prinaša naš evropski enotni trg. Podaljšanje teh pravil bo ohranilo konkurenčnost medoperaterskih tarif, prav tako pa bo potrošnikom omogočilo, da brezplačne storitve gostovanja uživajo še naslednjih deset let.”

Komisar za notranji trg Thierry Breton je dodal: Se še spomnite, ko smo morali izklopiti uporabo mobilnih podatkov, kadar smo potovali po Evropi, da smo se izognili astronomskim cenam gostovanja? To je zdaj preteklost in naš namen je, da bi pri tem ostalo še vsaj naslednjih deset let. Boljša hitrost, več transparentnosti: še naprej izboljšujemo življenja državljank in državljanov EU.“

Boljša hitrost mobilnega interneta med potovanjem

Potrošniki bodo zdaj imeli pravico do enake kakovosti mobilnega interneta v tujini, kot jo imajo doma. Operaterji, ki ponujajo mobilne storitve, bi morali zagotoviti, da imajo potrošniki dostop do omrežij 4G ali naprednejših omrežij 5G, če so ta na voljo na destinaciji, ki jo potrošnik obiskuje. Potrošniki bi morali imeti možnost, da informacije o razpoložljivosti omrežja najdejo v svojih pogodbah o mobilnih storitvah in na spletnih mestih operaterjev.

Preprečevanje nepričakovanih prikritih stroškov

Kadar potrošniki potujejo z letali ali ladjami, se lahko mobilni telefoni samodejno priključijo na omrežje na krovu, ki ga zagotavljajo sateliti. Uporaba storitev mobilne povezave, ki jih zagotavljajo neprizemna omrežja, lahko pomeni zelo visoka doplačila. Nova pravila o gostovanju od operaterjev zahtevajo, da zaščitijo svoje potrošnike in jih obvestijo, če njihovi telefoni preklopijo na neprizemna omrežja. Poleg tega bi morali operaterji mobilne storitve samodejno prekiniti, če mobilne storitve prek neprizemnih omrežij dosežejo ceno 50 EUR ali drugo vnaprej določeno mejo. Operaterji lahko potrošnikom ponudijo tudi dodatne storitve, na primer možnost izključitve gostovanja na letalih in ladjah.

112 – Komunikacija v sili med potovanjem

Nova pravila o gostovanju zagotavljajo, da so državljani in državljanke seznanjeni z enotno številko EU za klic v sili 112, ki jo lahko uporabljajo kjer koli v EU za dostop do služb za pomoč v sili. Operaterji bi morali najpozneje do junija 2023 svojim strankam, ki potujejo v tujino, začeti pošiljati samodejna sporočila, da bi jih obvestili o razpoložljivih alternativnih načinih za dostop do služb za pomoč v sili, na primer z besedilnim sporočilom ali aplikacijami v realnem času. Državljani, ki ne morejo opravljati govornih klicev, lahko uporabijo ta alternativna sredstva.