Domnevna nezdružljivosti dveh funkcij: Ferenc Horváth terja pravico na upravnem sodišču

Kot smo na našem spletnem portalu že poročali, je po mnenju KPK-ja funkcija Ferenca Horvátha predsednika sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti in hkrati poslanca v Državnem zboru RS nezdružljiva. Ta seveda tega ne priznava, funkcije slednji opravlja, postopki pa še vedno tečejo. Ta dokumente KPK-ja sedaj izpodbija.
Poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath se je zoper lansko stališče Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) pritožil na upravno sodišče. Spomnimo: KPK je lanskega aprila odločil, da je funkcija predsednika Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije s poslansko nezdružljiva. Horvath je takrat od KPK-ja prejel tudi opozorilo, s katerim mu je ta naložil, da se odreče eni ali drugi funkciji.

Izjava Ferenca Horvátha z dne 20.5.2019:

Komisija za preprečevanje korupcije je v skladu s tretjim odstavkom 29. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije preko svoje spletne strani javnost obvestila o svojih ugotovitvah v zvezi z nezdružljivostjo funkcij poslanca Državnega zbora Republike Slovenije Ferenca Horvátha. Komisija je v postopku presoje nezdružljivosti funkcij za omenjenega poslanca presojala nezdružljivost opravljanja poslanske funkcije s funkcijo predsednika (zastopnika) in članstvom v svetu določene pravne osebe javnega prava.

Horváth vse te dokumente zdaj izpodbija na upravnem sodišču in predlaga njihovo odpravo. Ob tem predlaga tudi, da sodišče ugotovi kršitve ustavnih pravic, in sicer 22. člena Ustave, ki zagotavlja enako varstvo pravic, in 43. člen, ki zagotavlja volilno pravico. V tožbenem zahtevku predlaga še, da KPK s svoje spletne strani odstrani vse objavljene dokumente njegovega primera. Poslančeva odvetnica Maja Guštin iz odvetniške pisarne Čeferin je v sklepni besedi prav tako vztrajala pri vseh zahtevah in poudarila, da so za njegovo stranko relevantna določila zakona o poslancih, ki nezdružljivosti, kot jo očita KPK, ne predvidevajo.

Pooblaščenec KPK je, pričakovano, predlagal zavrnitev tožbe, saj po njegovem mnenju do očitanih kršitev ni prišlo, zahtevo za izpodbijanje njihovih aktov pa se po njegovem naj zavrže, saj ne gre za pravne akte v smislu določil zakona o upravnem sporu. Upravno sodišče bo odločitev o zadevi sprejelo najpozneje v mesecu dni, sodba pa bo obema stranema poslana v pisni obliki.