Sveže

Dom starejših Lendava je tudi letos prejel certifikat kakovosti E-Qalin

Lendavski dom starejših je od včeraj v družbi še štirinajstih domov v Sloveniji s certifikatom kakovosti E-Qalin in edini dom s takšnim certifikatom v Pomurju. E-Qalin (European quality-improving learning) je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega varstva, katerega razvoj je v okviru sklada Leonardo da Vinci podprla Evropska skupnost.
Dom starejših Lendava je opravil presojo za pridobitev certifikata kakovosti. V domu so uspešno opravili presojo in svoje delo nadgradili s pridobitvijo certifikata kakovosti E-Qalin. E-Qalin je evropski certifikat kakovosti, ki ga lahko pridobijo socialno varstveni zavodi. Dom starejših Lendava je prvič pridobil certifikat že leta 2015 in je tudi edini pomurski dom s certifikatom kakovosti. V Sloveniji ima certifikat kakovosti petnajst domov starejših.

Omenjeni certifikat kakovosti je nastal zaradi zahteve razvoja sodobne družbe, socialne politike in sistema socialnega varstva. Njegov nastanek so pogojevale zahteve razvoja socialno varstvenih organizacij, njihove potrebe po standardih kakovosti in po specifičnem modelu obvladovanja kakovosti, ki bi bil nacionalno in evropsko priznan. Za vpeljavo sistema kakovosti E-Qalin so se v lendavskem domu starejših odločili že leta 2012, nato pa tri leta spremljali procese dela, vpeljevali spremembe in izboljšave v svoje delo ter uvedli tri večje projekte. Prvič so tako certifikat prejeli že leta 2015, V sistemu kakovosti pa so sodelovali zaposleni, stanovalci in njihovi svojci.