Ostalo

Dodelitev enkratnih denarnih nagrad dijakom in študentom: Med 20 jih bo razdeljenih 30 tisočakov

Župan Občine Janez Magyar je podpisal pogodbe za dodelitev nagrad iz Javnega poziva za dodelitev enkratnih denarnih nagrad za izjemne dosežke dijakov in študentov na izobraževalnem, umetniškem, športnem ali drugem strokovnem področju. Predmet javnega poziva je bila dodelitev enkratnih denarnih nagrad v letu 2023 za izjemne dosežke dijakov in študentov iz območja občine Lendava na izobraževalnem, umetniškem (kultura, glasba), športnem ali drugem strokovnem področju.
Občina Lendava za spodbujanje mladih talentov in njihovih izjemnih dosežkov že četrto leto zapored namenja sredstva v obliki enkratnih denarnih nagrad. Tudi letos so se na javni razpis prijavili dijaki in študentje iz območja občine Lendava, ki so v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 izkazali izjemne javno priznane dosežke in bili aktivno vključeni v družbeno življenje ter s tem izkazali doprinos k prepoznavnosti občine.

Kot izjemen dosežek na posameznem področju se šteje javno priznan izjemen dosežek v šolskem oz. študijskem letu 2022/2023, ki je dokazljiv (s pisnimi ali materialnimi dokazili). Za izjemne dosežke na posameznem področju se štejejo:

  • najvišja mesta na regijskem tekmovanju,
  • najvišja mesta na državnem tekmovanju,
  • udeležba in najvišja mesta na mednarodnem tekmovanju,
  • priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
  • nagrajeno znanstveno raziskovalno, razvojno ali umetniško delo,
  • samostojna razstava ali samostojni koncert,
  • objave znanstvenoraziskovalne naloge v strokovni reviji ali zborniku ipd.

“Ponosni smo, da lahko podpremo nadarjene mlade, ki predstavljajo prihodnost naše občine. Z njihovim trudom in talentom bomo gradili boljšo skupnost in ustvarjali nove priložnosti za vse,” je dejal župan, Janez Magyar. Nagrajencem, ki so se izkazali z odličnimi dosežki in predanostjo študiju, bo prejeta finančna podpora omogočila lažje nadaljevanje študija ter uresničitev njihovih ciljev in sanj.

Občina Lendava je skupno prejela 21 izpolnjenih vlog, od katerih je bila ena prepozna. V proračunu je bilo za ta namen zagotovljenih 30 tisočakov, nagrade pa se podeljujejo že tretje leto zapored. Kot so še včeraj sporočili iz Občine Lendava, je interes vsako leto večji. Pred dobitniki je trenutno samo še podpis pogodb.