Ostalo

Dobrovnik, Kobilje in Šalovci bodo dobili enote domov za starejše

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 23.12.2022 objavilo javni razpis za sofinanciranje gradnje objektov za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih. Na razpisu sta med drugim bila uspešna Domova starejših Lendava in Rakičan, pod njunim okriljem pa bodo enote prejele občine Dobrovnik, Kobilje in Šalovci.
Gre za ukrep, ki se financira iz mehanizma Načrta za odpornost in okrevanje in je namenjen investicijam v izgradnjo novih, manjših samostojnih bivalnih enot in stanovanjskih skupin v skladu s sodobnimi gradbenimi standardi, uporabo trajnostnih materialov, upoštevanjem zahtev za skoraj nič energijske objekte ter zahtev za vzpostavitev čistih/nečistih poti in možnostjo zagotavljanja ustreznih prostorskih pogojev za preprečevanje in obvladovanje tveganja prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni.

Ukrep se financira iz Načrta za okrevanje in odpornost ter Proračuna Republike Slovenije (sredstva za plačilo DDV) v skupni višini 65.711.000,00 evrov. Sofinancira se gradnja (gradbena, obrtniška in inštalacijska dela), zunanja ureditev in oprema objektov, ki bodo grajeni kot manjše samostojne bivalne enote v skladu s sodobnimi gradbenimi standardi, uporabo trajnostnih materialov ter upoštevanjem zahtev za skoraj nič energijske objekte.

Rok za oddajo vlog je potekel 7. aprila 2023. Do roka je bilo prejetih 30 vlog, ki jih je strokovna komisija obravnavala tako s formalnega kot vsebinskega vidika. Sredstva za sofinanciranje investicijskih projektov je dodelila 16 projektom, med katerimi so tudi projekti za občine Dobrovnik, Kobilje in Šalovci.

Dom starejših Lendava bo tako na podlagi uspešne kandidature na omenjenem razpisu prejel 2.932.511,76 evrov za gradnjo bivalne enote Kobilje, v kateri bo prostor lahko dobilo največ 24 oseb. Prav tako je Dom starejših Lendava prejel enako višino sredstev za gradnjo bivalne enote Šalovci in sicer za prav tako največ 24 oseb. Dom starejših Rakičan je prejel 5.376.271,56 evrov za gradnjo bivalne enote Dobrovnik, v kateri bo mesto lahko dobilo največ 44 oseb.