Ostalo

Dobro je vedeti: Zaščitite vodomere pred zmrzaljo!

Vsako zimo se z nizkimi temperaturami pojavi tudi nevarnost zamrzovanja vodomerov in internih vodovodnih inštalacij, zato mora lastnik objekta sam poskrbeti za primerno toplotno izolacijo vodomerov in izpostavljenih delov hišnih instalacij.

Lendava je vinorodni okoliš, kar pomeni, da ima veliko ljudi na lepih lendavskih gričih kakšno vikendico. Po navadi se težave z vodo, cevmi, ter vodomeri pojavijo ravno pozimi, ko se temperature spustijo krepko pod ničlo. V minulih dneh smo že beležili temperature precej pod ničlo, a ker bo zima še dolga, nas temperature pod lediščem zagotovo še čakajo.

Skladno z določili Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju vaše občine vam poškodovani vodomer zamenja le izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo. Stroške, ki so posledica neodgovornega ravnanja uporabnikov, krijejo lastniki – uporabniki sami.

Kako zaščitite vodomere in instalacije pred zmrzaljo?

1) Z ustrezno toplotno zaščito
Tipski PVC vodomerni jašek mora imeti pravilno nameščen termoizoliran pokrov. Zaradi preprečitve dostopa mrzlega zraka mora biti pravilno nameščen tudi sam pokrov vodomernega jaška. Tipski betonski jašek mora imeti pravilno tesnjen pokrov, s čimer preprečimo dostop mrzlega zraka. Vodomer je potrebno dodatno zaščititi z izolacijskimi materiali.

2) Z občasnim pretokom vode
Svetujemo vam, posebej uporabnikom, ki nimate stalnega prebivališča v objektih, v katerih imate vodovodne inštalacije (npr. počitniške hišice, vikendi ipd.), da občasno zagotovite kroženje vode po instalacijah.

3) Z zaporo zasunov (ventilov) in izpustom vode iz interne inštalacije.
Po navadi se voda v ceveh lahko nahaja v kletnih prostorih vikenda, nikakor pa se naj ne nahaja v zgornjem delu vašega vikenda. V kleti je namreč nekoliko topleje kot v zgornjih prostorih, kjer so lahko temperature še nižje kot zunaj.

Odlok o oskrbi s pitno vodo ne dovoljuje, da uporabnik sam izvede demontažo vgrajenega vodomera. Vodomer – splošno Obračunski vodomer je vodomer, s katerim se meri poraba pitne vode iz javnega vodovoda.