Ostalo

Do 24. oktobra boste na Pomurski avtocesti do Pinc lahko videvali povečan promet vojaških vozil

Oktobra bodo enote obrambnih sil ZDA v okviru redne rotacije svojih enot v Evropi opravile tranzit čez Republiko Slovenijo, zato lahko med 10. in 24. oktobrom pričakujemo občasno povečan promet na razdalji Koper–Pince, mednarodni obmejni prehod z Madžarsko.
Transport zavezniške opreme je predviden z vlakovnimi kompozicijami in po cesti. Cestni in železniški tranzit bosta potekala iz Kopra proti Madžarski tako, da bosta čim manj moteča za druge udeležence prometa. Kolone vojaških vozil bosta spremljala vojaška policija Slovenske vojske in občasno tudi helikopter SV, premikale pa se bodo zunaj prometnih konic.

Republika Slovenija bo s Slovensko vojsko kot kredibilna partnerica in zaveznica omogočila vse za nemoten ter varen premik zavezniške opreme čez svoje ozemlje, ki v evropskem prostoru predstavlja pomemben komunikacijski koridor pri podpori zagotavljanja miru in varnosti v Evropi.

Na podlagi partnerstva z Republiko Slovenijo, katerega namen je zagotavljanje dvostranske varnosti, bo ameriška kopenska vojska v pristanišču v Kopru sprejela in razložila približno 850 kosov opreme, dodeljene brigadi za logistično zagotovitev 101. divizije, iz baze Fort Campbell v Kentuckyju, napotena pa je v podporo ameriškim silam v Evropi in Natovim zaveznicam kot odziv na krizo v Ukrajini.

Republika Slovenija s Slovensko vojsko v okviru podpore države gostiteljice zaveznicam in partnericam nudi svojo logistično podporo. Vse to izvaja v sodelovanju s civilnimi partnerji v Republiki Sloveniji, ki zagotavljajo pomorske, cestne in železniške premike. Oktobrska dejavnost bo prvi tovrsten in tako obsežen logistični premik ameriške kopenske vojske iz pristanišča Koper preko ozemlja Republike Slovenije.