Sveže

Dijaki in študenti bodo tudi letos lahko delali v občinskih javnih zavodih, javnem podjetju, v občinski upravi ter institucijah katere financira Občina

Občina Lendava se je tudi letos odločila, da bo spodbujala vključevanje mladih v lokalno okolje in sicer na način, da bo omogočila študentsko in dijaško delo. Na spletni strani Občine je bil objavljen javni poziv, preko katerega se ti lahko vključijo v program del.
Občina Lendava bo tudi letošnje prihajajoče poletje omogočila občasna pogodbena dela v lokalnem okolju. Posamezni dijak ali študent bo na podlagi tega poziva lahko opravil dela preko študentske napotnice, uma postavka znaša 5,99 EUR neto. Delo se bo izvajalo v občinskih javnih zavodih in javnem podjetju, v občinski upravi ter v institucijah, katerih dejavnost je sofinancirana s strani Občine Lendava. Delo se bo, na podlagi dogovora in terminskega razporeda, izvajalo predvidoma v obdobju od 10. julija 2020 do 31. avgusta 2020 (dijaki) oziroma 30. septembra 2020 (študenti). Višina razpoložljivih sredstev znaša 29.029,00 EUR, kar ustreza kvoti 2.900 delovnih ur; in sicer 2.000 ur za študente in 900 ur za dijake.

“Namen študentskega in dijaškega dela je njihovo vključevanje v lokalno okolje ter omogočanje spoznavanja del na različnih področjih javnega sektorja, turizma, kulture, športa, javnih služb in drugih storitvenih dejavnosti, pridobivanje delovnih izkušenj in krepitev delovnih navad. Na podlagi javnega poziva imajo študenti možnost opravljati 100 ur študentskega dela, dijaki pa 50 ur dijaškega dela,” pa sporočajo iz lendavske Občine. Občina Lendava bo z izbranimi kandidati in izvajalci pri katerih bo študent opravljal delo sklenila tripartitno pogodbe o izvajanju študentskega dela v okviru katere se bodo dorekle vse podrobnosti glede opravljanja študentskega dela.

V počitniško delo je lani bilo vključenih 42 mladih.

PDF icon Javni poziv320.42 KB
PDF icon Obrazec 134.3 KB
PDF icon Izjava prijavitelja45.39 KB
PDF icon Ovojnica za kuverto14.87 KB