Ostalo

Dijaki in študenti bodo lahko delali na različnih področjih javnega sektorja, turizma in storitvenih dejavnosti

Občina Lendava se je odločila, da bo spodbujala vključevanje mladih v lokalno okolje in sicer na način, da bo omogočila študentsko in dijaško delo. Na spletni strani občine je bil objavljen javni poziv, preko katerega se bodo ti lahko vključili v program del.
Občina Lendava in lendavski klub študentov bosta že prihajajoče poletje omogočila občasna pogodbena dela v lokalnem okolju. Šlo bo za dela s področja turizma, kulture in raznih storitvenih dejavnosti, študenti in dijaki pa se bodo lahko prijavili na 50, 100 ali 200-urno delo. Plačilo bo izvedeno preko študentske napotnice, dela pa so v lokalnem interesu. Študenti in dijaki bodo lahko delo opravljali tudi čez celo leto.

Dijaki in študenti se bodo tako lahko vključili v dela v naslednjih institucijah: Zavod za turizem, Turistična zveza, Galerija-muzej Lendava, Zveza kulturnih društev, Kulturni center, režijski obrat občinske uprave, Eko-park d.o.o., Športna zveza, Gasilska zveza in projektna pisarna občinske uprave. Kandidat sicer lahko poda tudi lasten predlog za delo, katerega ustreznost bo seveda preverjena. Kandidati bodo lahko opravili 50, 100 ali 200-ur dela.

Delo se bo, na podlagi dogovora in terminskega razporeda, izvajalo v obdobju od 1. julija 2018 dalje. Višina razpoložljivih sredstev znaša 30.000,00 EUR, kar ustreza kvoti 3.000 delovnih ur. Predvidena urna postavka bo znašala neto 5,99 evra na uro. Interese mladih bo usklajeval Klub študentov Lendava, ki je ob tem takšen projekt Občine že pozdravil. Javni poziv se prične 3. maja 2018 in ostaja odprt do razdelitve kvote 3000 predvidenih ur. Odpiranje vlog se bo izvajalo vsako 2. sredo v mesecu do dokončne razdelitve kvote ur. Zadnje odpiranje vlog bo 10.10.2018.

– Javni poziv >>
– Obrazec za prijavo >>