Ostalo

Delegiranje v PMSNS: Ferenc Horváth in Zsuzsanna Bači ostala pred vrati Glavne ulice 7

Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava je včeraj ob 18.00 uri nadaljeval prvo sejo, ki jo je predsednik Tomi Horvat zaradi določenih nejasnosti glede delegiranja v krovno organizacijo prekmurskih Madžarov do prejetja mnenj s strani Ministrstva za javno upravo prekinil 6.12.2022. Po glasovanju sta bila neprijetno presenečena predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) Ferenc Horváth ter podpredsednica Zsuzsanna Bači, ki nista prejela dovolj glasov in tako ostajata pred vrati Glavne ulice 7.
Na minulih lokalnih volitvah so pripadniki madžarske manjšine na dvojezičnih območjih Prekmurja vzporedno volili tudi člane v narodnostne občinske samoupravne skupnosti, ki delegirajo oz. so delegirali svoje člane v Pomursko madžarsko samoupravno narodno skupnost (PMSNS), ki je krovna organizacija pomurskih Madžarov. Včerajšnji pozni popoldan se je nadaljevala ustanovna seja Medobčinske samoupravne narodne skupnosti, ki jo je predsednik Tomi Horvat 6.12.2022 prekinil zaradi določenih nejasnosti pri delegiranju članov ter pridobil dodatna mnenja s strani pristojnih državnih organov in za včerajšnji pozni popoldan sklical nadaljevanje seje. Od dvanajstih članov se jih je seje udeležilo 11, odsotna je bila podpredsednica Judita Vida Törnar. Na seji so torej bili prisotni Robert PožonecSzeréna Bence JamborJanez MagyarFerenc HorváthBoglárka VassTomi HorvatMonika ŠimonMihael KasašŠtefan István VargaZsuzsanna Bači in Eva Tivadar.

V včerajšnjem nadaljevanju seje sveta MSNSOL so tako izvedli delegiranje članov v svet PMSNS, ki pa se za predsednika te organizacije ter poslanca v Državnem zboru Ferenca Horvátha in podpredsednico Zsuzsanno Bači, ni zaključilo po pričakovanjih. Oba sta prejela po štiri glasove, kar torej ni bilo dovolj, da bi slednja lahko prestopila prag Glavne ulice 7. Že 6. decembra sta podpredsednica Judita Törnar Vida ter članica sveta Monika Šimon dejali, da ne želita v članstvo v svet PMSNS. V praksi torej to pomeni, da bo v svet PMSNS delegiranih naslednjih osem članov sveta MSNSOL: Robert Požonec (prejel 10 glasov), Szeréna Bence (prejela 8 glasov), Janez Magyar (prejel 8 glasov), Boglárka Vass (prejela 8 glasov), Tomi Horvat (prejel 10 glasov), Mihael Kasaš (prejel 8 glasov), Štefan István Varga (prejel 8 glasov) in Eva Tivadar (prejela 9 glasov). 

Seja sveta se je zaključila v dobri uri, a je nekajkrat postala precej burna, predvsem med Ferencom Horváthom ter Janezom Magyarjem in Zsuzsanno Bači ter Mihaelom Kasašem. Je pa med drugim Horváth še dejal, da bo sam pridobil določena druga pravna mnenja, saj naj bi, po njegovem mnenju, prišlo do napačne razlage dela poslovnika. Po neuradnih informacijah se bo svet PMSNS sestal v januarju in bo sestavljen iz naslednjih članov: Hodoš – Denis Tamaško in Silvija Roman (Hodoš), Šalovci – Dušan Orban in Josip Kranjec, Moravske Toplice – Zsuzsi Vugrinec, Ladislav Sabotin in Alen Vugrinec, Dobrovnik – Edit Varga, Teodor Varga, Alenka Toplak in Luka Car ter Lendava – Robert Požonec, Szeréna Bence, Janez Magyar, Boglárka Vass, Tomi Horvat, Mihael Kasaš, Štefan István Varga in Eva Tivadar.

Ferenc Horváth je prepričan, da gre za osebne interese

“Postavlja se veliko vprašanje, kaj je bila motivacija članov Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava, da samovoljno v svet Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti imenujejo zgolj 8 članov in ne 10 kot to določa Statut Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Kot da bi nogometni trener v prvo postavo imenoval dva igralca manj, kot to dovoljujejo pravila. Kakšni so ti osebni interesi, ki so očitno lahko pomembnejši od interesa volivcev in spoštovanja pravnih predpisov?” je za naš spletni medij včeraj zvečer zapisal Horváth.

Ferenc Horváth