Ostalo

Delavnica o socialnem podjetništvu v Lendavi

Na sedežu Zavoda za turizem in razvoj Lendava je potekala delavnica o socialnem podjetništvu in zadružništvu, ki pomeni nadaljevanje aktivnosti na področju vzpostavitve zbornice za razvoj zadružništva in socialnega podjetništva ter nacionalne mreže zadrug, socialnih podjetij in podjetij v lasti delavcev, z udeleženci iz celotne Slovenije.

Razvojna delavnica je bila namenjena oblikovanju osnovnega kurikuluma za izobraževanje o zadružništvu in socialnem podjetništvu. Predstavniki zadrug, socialnih podjetij, med katerimi je bilo tudi nekaj pomurskih, in podpornega okolja so na 3-urni delavnici z moderiranim delom v skupinah sodelovali pri oblikovanju učnega programa za osnovna usposabljanja o zadružništvu in socialnem podjetništvu.

“Zakon o socialnem podjetništvu je bil v Sloveniji sprejet pred petimi leti, v tem času je naraslo število socialnih podjetij na več kot 260, poleg tega se samoiniciativno razvija tudi podporno okolje za zadružništvo in socialno podjetništvo. Ugotovitve na terenu sicer kažejo, da je potrebno sektor na terenu povezati in si postaviti profesionalne standarde. Na drugi strani pa bi na ravni države, ki deloma že podpira ta sektor, bilo treba še izboljšati ukrepe za razvoj omenjenih oblik »nove ekonomije«,” so sporočili iz Zavoda za turizem in razvoj Lendava.

Lendava je tako gostila drugo v nizu takšnih delavnic, prva se je odvila novembra v Mariboru in je potekala v okviru konference Socialno podjetništvo v Evropi. Naslednja delavnica se bo odvila predvidoma marca v Kopru. Vsi zainteresirani so dobrodošli, dodatne informacije so razpoložljive na Zavodu za turizem in razvoj Lendava, info@ztr.si.

delavnica01[1]

Zavod za turizem in razvoj Lendava bo sodeloval v novem projektu

Znani so rezultati javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg Slovenija-Madžarska. Od skupno 43 projektnih predlogov je bilo odobrenih 5 projektov. Občina Lendava bo sodelovala v projektu IronCurtainCycling, Zavod za turizem in razvoj Lendava pa v projektu Guide2Visit.