Ostalo

Del sindikatov javnega sektorja februarja napoveduje protest

Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja je na včerajšnji tiskovni konferenci napovedala, da v kolikor vlada ne bo ponudila hitrih rešitev, del sindikatov javnega sektorja februarja napoveduje protest. Kot so dejali, vlada že za dva meseca krši rok, ki je bil postavljen za začetek pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravi uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice.
Kot so na včerajšnji tiskovni konferenci opozorili v pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, vlada že dva meseca krši rok, določen za začetek pogajanj o prenovi plačnega sistema in odpravo uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice. V kolikor vlada do 24. februarja ne bo ponudila konkretnih rešitev glede odprave plačnih nesorazmerij, bo tega dne sledil protestni shod za dostojno plačilo.

Kot so včeraj še dejali, vlada s parcialnimi dogovori vzpostavlja rešitve, ki v temelju spreminjajo plačni sistem in prinašajo neenakopravno obravnavo in nevzdržna plačna razmerja. Kot so dejali, morajo rešitve po njihovih navedbah odpraviti nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev v obsegu, primerljivem s plačnimi dvigi, ki jih je vlada že dogovorila s posameznimi skupinami v javnem sektorju.

Med drugim zahtevajo, da se zgodi dvig najnižjih plač na raven minimalne plače ter ohranitev enotnega sistem plač v javnem sektorju, ki bo temeljil na načelu “enako plačilo za primerljivo delo”. Med drugim zahtevajo še, da vlada o rešitvah, ki predstavljajo temeljna vprašanja plačnega sistema, pridobi soglasje sindikatov javnega sektorja. V skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so torej prepričani, da obstoječi plačni sistem potrebuje spremembe in prenove, in so v zvezi s tem pripravljeni tudi konstruktivno sodelovati.