Ostalo

Decembra 2017 za 14,6 % manj brezposelnih kot decembra 2016

Decembra je bilo več iztekov zaposlitev za določen čas in manj zaposlovanja, zato se je brezposelnost glede na predhodni mesec pričakovano zvišala, medletno pa se še naprej zmanjšuje. Ob koncu leta 2017 je bilo na Zavodu prijavljenih 85.060 brezposelnih, kar je 3,2 % več kot novembra in 14,6 % manj kot decembra 2016.
V letu 2017 se je na Zavodu na novo prijavilo 82.379 brezposelnih oseb, kar je 8,4 % manj kot v letu 2016, zaposlila pa sta se 68.602 brezposelna, 8,4 % manj kot leto prej.

Ob koncu decembra 2017 je bilo registriranih 85.060 brezposelnih oseb, kar je 2.645 oseb oziroma 3,2 % več kot novembra, v primerjavi z decembrom 2016 je bila brezposelnost manjša za 14.555 oseb ali za 14,6 %. V letu 2017 je bilo na Zavodu v povprečju prijavljenih 88.648 brezposelnih oseb, kar je 14,1 % manj kot v letu 2016. Povprečno število registriranih brezposelnih oseb se je znižalo tretje leto zapored.

Na novo se je decembra na Zavodu prijavilo 8.225 brezposelnih oseb, 27,4 % več kot novembra in 8,8 % manj kot decembra 2016. Med novoprijavljenimi je bilo 5.341 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 671 iskalcev prve zaposlitve ter 1.274 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. Od 5.580 brezposelnih oseb, ki jih je decembra Zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3.694 oseb, kar je 22,8 % manj kot novembra in 7,6 % manj kot decembra 2016.

V letu 2017 se je na Zavodu na novo prijavilo 82.379 brezposelnih oseb, kar je 8,4 % manj kot v letu 2016. Največ oseb se je prijavilo, ker so izgubile zaposlitev za določen čas (45.889). Prijavilo se je še 12.344 iskalcev prve zaposlitve ter 12.062 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z letom 2016 se je na Zavodu prijavilo za 13,0 % manj iskalcev prve zaposlitve, za 13,8 % manj trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 7,2 % manj brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas. Iz evidence se je odjavilo skupaj 96.934 brezposelnih oseb, od teh 68.602 zaradi zaposlitve, kar je 8,4 % manj kot v letu 2016.

Brezposelnost se je decembra v primerjavi s predhodnim mesecem povečala v vseh območnih službah. Največji porast je bil dosežen v območni službi Murska Sobota (za 7,0 %) in najmanjši v območni službi Nova Gorica (za 0,8 %). Bolj kot na ravni države se je brezposelnost povečala še v OS Kranj (+5,7 %), OS Sevnica (+5,3 %), OS Velenje (+3,9 %), OS Celje (+3,7 %) in v OS Ptuj (+3,3 %).

Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, ki so na voljo za oktober 2017, je bilo v državi 858.393 delovno aktivnih prebivalcev, kar je 0,6 % več kot septembra in 3,5 % več kot v oktobru leta 2016. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila oktobra 2017 8,8 %.