Ostalo

Danes že manjša vsebnost delcev PM10 v zraku

Že lep čas je v zraku (bila) povišana vrednost delcev PM10. Gre za prah, ki je prisoten v zraku v določenem obdobju, najpogosteje pozimi. Predvčerajšnjim in včeraj je ARSO izdal opozorila, zaradi visokih vrednosti, danes pa so vrednosti že pričele padati.

Zadnje dni, tako kot že večkrat v letošnji zimi, je bila napovedana verjetnost za preseganje mejne vrednosti za delce PM10 v celinski Sloveniji velika, na Primorskem pa možna. ARSO je včeraj napovedal, da bodo vrednosti omenjenih delcev pričele padati, danes pa so opozorila po večini države iz visoke vsebnosti, znižali na srednjo.

Onesnaženost zraka z delci ima lahko pomembne vplive na zdravje ljudi. Povišane ravni delcev v zraku se pojavljajo predvsem pozimi, ko se prometu, ki je pomemben vir onesnaženosti zraka, priključijo še dodatni viri – kurišča in neugodni klimatski pogoji. Najvišje ravni onesnaženosti zraka z delci lahko pričakujemo v večjih urbanih središčih, kjer je prisotnih veliko že omenjenih virov onesnaževanja zraka.

Je pa onesnaženost z delci PM10 najpomembnejši javnozdravstveni problem v razvitih državah. V praksi je nemogoče doseči takšno kakovost zraka, ki bi stalno ustrezala predpisanim vrednostim. Vzroke onesnaženja zraka, glavni je nedvomno promet, je praktično nemogoče odstraniti.