Sveže

Danes se začenja obnova pomurske avtoceste med Turniščem in Lendavo

Danes bodo stekla pripravljalna dela za preplastitev vozne površine na avtocestnih odsekih pomurske avtoceste A5 Turnišče–Dolga vas in Dolga vas–Lendava. V prvi fazi del, ki bo trajala predvidoma do 24. septembra 2023, bosta na odseku med Turniščem in razcepom Dolga vas zaprta prehitevalna pasova v dolžini 8,7 km, na odseku med razcepom Dolga vas in Lendava pa v dolžini 800 m.
“Sledi druga faza del, v kateri bo promet na odseku med Turniščem in Lendavo v skupni razdalji 9,5 km urejen po polovici avtoceste dvosmerno, po enem pasu v eno smer vožnje. V nadaljevanju sledi več faz del, o katerih bomo uporabnike avtoceste predhodno obvestili. Dela bodo obsegala obnovo vozne površine na avtocesti A5 Turnišče–razcep Dolga vas, na razcepu Dolga vas, na delu odseka A5 med razcepom Dolga vas in Lendavo ter na hitri cesti H7 (od A5 do krožišča Dolga vas),” so sporočili iz DARS-a.

Obnova vozne površine je potrebna zaradi dotrajanosti vozišča ter izboljšanja prometne varnosti in udobnosti vožnje. Na celotnem območju posega je predvidena izvedba preplastitve vozišča z novo obrabno plastjo (+ 4 cm), z delno zamenjavo obstoječe voziščne konstrukcije in z lokalnimi globinskimi sanacijami. Na odcepu hitre ceste H7 za Dolgo vas je na celotnem obravnavanem območju posega predvidena delna zamenjava voziščne konstrukcije v obstoječi niveleti. Obstoječe varnostne ograje se zamenjajo le na območjih, kjer te niso več ustrezne. V sklopu ureditve je predvidena tudi ureditev nove horizontalne prometne signalizacije.

Pogodbena izvajalca gradbenih del sta v skupnem nastopu Pomgrad d. d. (vodilni partner) in VOC d. o. o. (partner), vrednost del znaša 18.221.585,28 evrov (brez DDV). Rok izvedbe je 240 dni od uvedbe izvajalca v delo. Zaradi navedenih delovnih zapor ni pričakovati daljših zastojev.

Povprečni letni dnevni promet (PLDP) je po zadnjih dosegljivih podatkih na odseku A5 med Turniščem in Lendavo znašal približno 120.000 vozil na dan (obe smeri vožnje), od tega 4.259 tovornih, na H7 pa približno 1.500 vozil na dan, od tega 1.745 tovornih. Na odseku A5 med Dragučovo in Pernico je na primer PLDP znašal več kot 18.000 vozil na dan, od tega 4.742 tovornih.