Ostalo

Danes se začenja novo šolsko leto

Danes, 1. septembra, se za 194.562 učenk in učencev, od tega 20.797 prvošolk in prvošolcev, ter za okoli 79.000 dijakinj in dijakov, od tega 21.000 dijakinj in dijakov prvih letnikov, začne šolsko leto 2022/2023.
Osnovne šole

Osnovne šole bo v šolskem letu 2022/2023 obiskovalo 194.562 učenk in učencev, od tega bo šolski prag prestopilo 20.797 prvošolk in prvošolcev. V Sloveniji bo v šolskem letu 2022/2023 delovalo 456 matičnih osnovnih šol ter 315 podružničnih šol. V šolskem letu 2022/2023 bo delovalo 6 zasebnih osnovnih šol, ki bodo skupaj vpisale 233 prvošolčkov, skupno pa jih bo obiskovalo 2.056 učenk in učencev. V šolskem letu 2022/2023 bo delovalo 54 javnih glasbenih šol in 17 zasebnih. Javne glasbene šole bo obiskovalo predvidoma 24.300 učencev, zasebne pa predvidoma 1.900 učencev.

Po podatkih, ki so jih šole in zavodi posredovali v mesecu juniju bo v 15 zavodov za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami predvidoma vključenih 90 otrok (vrtec), 970 učenk in učencev ter 384 dijakinj in dijakov. V domsko vzgojo bo predvidoma vključenih 743 otrok in mladostnikov. V 28 osnovnih šol s prilagojenim programom bo predvidoma vključenih 2994 učenk in učencev. V domsko vzgojo bo predvidoma vključenih 184 učencev in dijakov. V 20 osnovnih šol, ki imajo oddelke s prilagojenim in posebnim programom bo predvidoma vključenih 608 učenk in učencev.

Srednje šole

V šolskem letu 2022/2023 pričakujemo okrog 79.000 vseh srednješolcev, od tega nekaj več kot 21.000 dijakinj in dijakov prvih letnikov. Dvojezična srednja šola Lendava je letos med tistimi šolami, ki bodo pričeli izvajati nove programe. Na lendavski srednji šoli sta to programa Pomočnik v biotehniki in oskrbi (DV) in Pomočnik v tehnoloških procesih (DV). Tudi v šolskem letu 2022/2023 se bodo lahko dijakinje in dijaki na nekaterih šolah izobraževali v vajeniški obliki. Mreža  vajeniških šol se z naslednjim šolskim letom bistveno ne spreminja. Nabor programov, ki se na nekaterih šolah lahko izvajajo tako v šolski kot vajeniški obliki,  ostaja povsem enak kot lani. V mreži je trenutno 14 vajeniških programov.

Ob kolkih bo šlo zares?

Dvojezična srednja šola Lendava: “Dijaki višjih letnikov se zberite v avli šole ob 7.05, dijaki prvih letnikov pa ob 7.30 v amfiteatralni predavalnici. Prosimo te, da že prvi dan prineseš s sabo hišne copate (ne športne), ki jih boš nosil/a v šolskih prostorih. Malica prvi šolski dan ne bo organizirana, oddali pa boste lahko že naročilo za naslednji dan,” so zapisali.

DOŠ I Lendava: “Učence od 2. do 9. razreda pričakujemo ob 7.45 na šolski ploščadi, kjer vas bodo pričakali ravnateljica in učitelji. Učence 2. in 3. razreda PŠ Gaberje pričakujemo v Gaberju. Vse učence 1. razreda pričakujemo ob 17.00 v šolski telovadnici. Učenci, ne pozabite na šolsko torbo, potrebščine in copate. Že prvi šolski dan lahko imate v šoli kosilo. Starše in učence prosimo le, da svoje namere glede prehrane prvi šolski dan do 9. ure sporočijo otrokovemu razredniku. Nov vozni red šolskih avtobusov bo objavljen na spletni strani šole,” so sporočili iz šole.

DOŠ II Lendava: “Pričetek pouka za vse učence naše šole bo ta dan ob 8. uri. Prevoz učencev bo potekal s šolskim kombijem, o natančnem razporedu prevozov vas bo obvestila svetovalna delavka Spomenka Juretič,” so zapisali.

DOŠ Genterovci: “Prijazno te vabimo, da prideš v šolo v ob 7.45 uri. Ne pozabi sobnih copat! Avtobus in kombi bosta vozila ob isti uri kot v prejšnjem šolskem letu. Na prvi šolski dan ni kosila in podaljšanega bivanja, odhod iz šole bo ob 12.30 uri,” so zapisali na šoli.