Ostalo

Danes obeležujemo svetovni dan vzgojiteljev in učiteljev!

Svetovni dan vzgojiteljev in učiteljev je svetovni praznik, ki ga vsako leto 5. oktobra praznuje več kot 100 držav. Nekatere države današnji praznik na različne dneve v letu praznujejo že sto let, za mednarodni dan pa ga je ustoličil UNESCO leta 1993. Čeprav sta učiteljski in vzgojiteljski poklic v zgornjih 30 % poklicev glede na stopnjo zaupanja, ki ga uživa med ostalimi poklici, pa vpis v pedagoške študijske programe upada.




Ob zavzemanju za večje spoštovanje učiteljevega dela, njegovo boljše nagrajevanje ter ustvarjanju boljših učnih pogojev za učitelje in učence pa UNESCO nagovarja učitelje tudi k večji strokovnosti, prepričljivejšemu nastopanju in sprejemanju družbene odgovornosti, ki jo imajo v okviru svojega poklica in tudi poslanstva. Praznik je bil razglašen tudi zato, da bi učitelje oprl pri razklepanju ideoloških, političnih in neznanstvenih spon ter tabujev.

Učitelji so ključni motor vzgoje in izobraževanja

“Za izobraževanje, ki ga želimo, potrebujemo izvrstne in predane učitelje ter  vzgojitelje. Starši – zaupajte učiteljem in vzgojiteljem, ker preživijo mladi velik del dneva v šoli, mladi – spoštujte učitelje in vzgojitelje, ker verjamejo v vas, da zmorete poseči po svojih sanjah, učitelji in vzgojitelji – z znanjem in z zgledom še naprej svetite mladim pot v prihodnost.  Vsi skupaj spoštujmo drug drugega in gradimo boljši svet, svet strpnosti in povezovanja,” je poudaril dr. Darjo Felda, minister za vzgojo in izobraževanje.

V šolskem oz. študijskem letu 2021/22 je bilo v vrtcih zaposlenih 12.486 vzgojiteljic in vzgojiteljev, v osnovnih šolah 22.795 učiteljic in učiteljev, v srednjih šolah 7.470 profesoric in profesorjev ter v višješolskih in visokošolskih ustanovah 5.540 strokovnih delavk in delavcev. Danes imamo priložnost, da izrazimo učiteljem in vzgojiteljem priznanje za njihovo pomembno vlogo v izobraževanju in pri razvoju družbe!