Sveže

Danes obeležujemo dan spomina na mrtve

Dan spomina na mrtve je v slovenski dedišščini znan kot vsi sveti, ponekod tudi kot vahti. Prazniku so pripisovali velik pomen, kar dokazuje post na predvečer praznika. Po besedah etnologov je dan povezan z nekaterimi šegami, tudi s pobiranjem obrednega kruha po hišah.

O vseh svetih, ponekod pa tudi na dan vernih duhuš, 2. novembra, so gospodinje s posebnimi kruhki obdarovale otroke in revežže, ki so hodili po hiššah ponje. Takššni kruhki so se najpogosteje imenovali prešice, vahtiči ali tudi samo hlebčki. ŠŠega se je ponekod ohranila do danes, tako v Benešški Sloveniji in v posameznih vaseh na Tolminskem.

Po poganskem animističnem verovanju je bil čas okoli zimskega sončnega obrata čas mrtvih, katerih dušše naj bi se v dolgih nočeh vračale. Po kršščanski veri pa so rajni pomenili dušše v vicah, ki se morajo očistiti grehov, preden smejo v nebesa. Za to naj bi jim bila potrebna molitev žživih.

Rajniki so po predkršščanskih verovanjih zahtevali žžrtev, v zameno pa prinaššali blagoslov, rodovitnost in dobro letino. Revežži kot obredni obhodniki so predstavljali dušše rajnih. V kršščanstvu pa so darovi, ki so bili sprva namenjeni mrtvim, dobili drugi pomen. Revežži in otroci so jih sprejemali v zameno zato, da molijo za dušše rajnih, ki šže trpijo v vicah.

Pomen vseh svetih v slovenski ljudski kulturi dokazuje tudi post na predvečer praznika, ki je v navadi od 14. stoletja. Post je bil na slovenskem etničnem območju zelo strog. Na Slovenskem je bila skoraj povsod značilna pogostitev vernih dušš. Na mizi so čez noč pušščali hrano in pijačo zanje, zjutraj pa so jo ponudžili kot posvečene darove, ki prinaššajo zdravje in rodovitnost.

Poseben spominski dan za vse mučenike

Cerkev se je sprva z javnim čašščenjem spominjala samo mučencev, ki so se jim pozneje pridružžili tudi svetniki, ki niso bili mučenci. Ker je šštevilo mučencev narašščalo, se je Cerkev odločila za poseben spominski dan, ko naj bi se spominjali vseh mučencev skupaj. Tak dan je bil od začetka 7. stoletja dalje v Rimu 13. maj, papež Gregor IV. pa je dan prestavil na 1. november in naročil, da se v frankovski držžavi uvede ta praznik, kar se je leta 835 tudi zgodilo.

Cerkev žže skoraj 1200 let obhaja praznik vseh svetnikov. Prvo pričevanje, da so v Rimu praznik vseh svetnikov obhajali na 1. november, je iz časa okoli leta 800. Od tam se je praznovanje preneslo v Francijo, Nemčijo in ŠŠpanijo.