Ostalo

Danes na delno prenovljeno Slovensko ulico v Murski Soboti prvič tudi motorni promet

V Murski Soboti danes spreminjajo prometni režim na Slovenski ulici. Motorni promet bo do zaključka gradbenih del potekal enosmerno iz Slomškove in Ulice arhitekta Novaka po novih urejenih površinah Slovenske ulice z izvozom na Zvezno ulico.
Zaradi selitve gradbišča bo od krožišča pri Zvezdi do Blagovnice vzpostavljena popolna zapora za motorni promet. Za pešce in kolesarje bodo vzpostavljeni koridorji po ulici, možen bo dostop do vseh poslovnih subjektov.

Prenova Slovenske ulice sicer poteka po načrtih. Dokončan je del od Slomškove ulice, krak Ulice arhitekta Novaka. Večino komunalnih vodov (vodovod, elektrika, komunikacije) je položenih tudi v nadaljevanju Slovenske ulice vse do trgovine Müller, prav tako zbiralniki meteornih voda in ponikovalnice. Na že dokončanem delu ulice že deluje novo zgrajena javna razsvetljava.

Na odcepu v Ulici arhitekta Novaka, to je ob »stari porodnišnici« sta postavljeni polnilnica za e-vozila ter nova postaja »Soboškega biciklina«, kjer si je možno izposoditi tudi električno kolo.

Terminski plan

V mesecih julij in avgust bo na območju od krožišča pri Zvezdi do Blagovnice izveden širok izkop in zamenjava nasutja ter vgrajeni vrhnji elementi nove ureditve (robniki, taktilne oznake, del linijske kanalete za meteorno odvodnjavanje). Tlakovanje z granitnimi ploščami se izvaja od odcepa Cvetkove ulice proti krožišču. Tlakovanje z granitnimi kockami pa se izvaja v območju med površinami za drevesa in sicer od odcepa Cvetkove ulice proti Ulici arhitekta Novaka

Do zasaditve dreves v celotni dolžini ulice bodo drevesne odprtine začasno zapolnjene z grmovnicami.

Vsa gradbeno- obrtniška in inštalaterska dela z izjemo polaganja granitnih plošč in kock potekajo v terminskih okvirjih. Krajšo zamudo glede polaganja omenjenega tlaka je pripisati proizvodnim zmogljivostim kamnoloma na Pohorju. Konec meseca julija bodo polagalci pospešili polaganje tlaka na tem območju.