Ostalo

Danes je 8. junij, mednarodni dan gasilcev

Danes je 8. junij, ko obeležujemo mednarodni dan gasilcev. Čeprav so razlage o tem, zakaj je določen ravno 8. junij kot dan gasilcev, različne (ena od njih pravi, da je bilo na ta dan ustanovljeno prvo prostovoljno gasilsko društvo v Nemčiji), je dejstvo, da imajo v mednarodnem merilu tudi gasilci svoj dan. To si glede na opravljanje težke, a izjemno humane dejavnosti, zagotovo tudi zaslužijo.
Prostovoljno gasilstvo ima na Slovenskem čez 140-letno tradicijo, eno izmed najstarejših gasilskih društev v Sloveniji pa imamo prav v Lendavi. Ljudje se združujejo v gasilska društva, da bi učinkoviteje preprečevali in gasili požare. Naloga gasilskih društev je veliko več, kot le gašenje in reševanje v primeru požarov. V njih so ljudje našli socialno oporo in solidarno, nesebično pomoč ob vsakršni nesreči.

Povezanost ljudi je pomembna tudi z vidika gradnje kulturne enotnosti. Skozi gasilska društva so člani izkazovali pripadnost slovenskemu narodu in obstoj te zavesti. Danes so v številnih krajih prav gasilska društva tista, ki združujejo in povezujejo občane pri aktivnostih in dejavnostih, posebej na področju varstva pred požari ter kulturnem in drugih področjih. Gasilska organizacija se je z leti razvila v sodobno, humanitarno in nestrankarsko organizacijo.

Gasilci so nosilci nalog na področju gašenja in reševanja v primeru požarov ter na področju zaščite in reševanja v primeru naravnih in drugih nesreč. To so dokazali z uspešnim posredovanjem gasilcev na intervencijah ob velikih poplavah, ob potresih, v plazovih in neurjih.

Z Odredbo s prenosom nalog zaščite in reševanja in kasneje z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na gasilske enote, je gasilska organizacija uradno postala najpomembnejša in najštevilčnejša splošno reševalna služba v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomemben dejavnik pri zagotavljanju nacionalne varnosti na tem področju.

Svečani mimohod gasilcev

Danes bodo predstavniki prostovoljnih gasilskih društev občine Lendava pripravili svečani mimohod gasilskih vozil skozi mesto, s čimer bodo obeležili dan gasilcev in se ob tem tudi simbolično zahvalili zdravstvenim delavcem ter zaposlenim v Domu starejših občanov Lendava, ki so se v času epidemije uspešno spopadli z izzivi, ki jih je prinesel novi koronavirus.

Mimohod se bo začel ob 17. uri in bo potekal po trasi: Dvojezična srednja šola Lendava – nogometni stadion – hotel Lipa – Dvojezična osnovna šola I Lendava – Zdravstveni dom – mestna hiša – Glavna ulica – Slomškovo naselje (Dom starejših občanov) – Center za zaščito in reševanje.

Mimohod bo trajal približno 20 minut, s postanki na lokaciji Zdravstvenega doma in Doma starejših občanov, zaključili pa ga bodo pri Centru za zaščito in reševanje Lendava, kjer bo župan Občine Lendava Janez Magyar Gasilski zvezi Lendava, ki vključuje gasilce 14. prostovoljnih gasilskih društev, za nesebično pomoč v času epidemije in njihov prispevek pri preprečevanju širitve koronavirusa, podelil priznanje župana Občine Lendava.