Ostalo

Danes goduje sveti Florjan, zavetnik mesta Lendava in gasilcev

Vsako leto četrtega maja obeležujemo dan svetega Florijana, zavetnika mesta Lendava ter gasilcev. Sv. Florijan – mučenec, ki je pretrpel mučeništvo v Severni Avstriji (čas vlade rimskega cesarja Dioklecijana) in je umrl leta 304.
Zgodovinski viri mesta Lendava navajajo, da je mesto Lendava pogorelo in od takrat so se meščani mesta Lendave zaobljubili, da bodo na cerkvenem trgu ob cerkvi svete Katarine v Lendavi postavili steber in kip svetega Florjana, da se mu bodo lahko vsako leto priporočili, da bo mesto varoval pred ognjem. Ta kip Florjana sicer ni edini v našem mestu. Na mnogih hišah ter v Lendavi na kipih je upodobljen kot častnik s čelado in zastavo, z vedrom za vodo v roki, s katerim gasi gorečo hišo.

Sv. Florjan je bil veteran rimske vojske ter visoki državni uslužbenec v mestu Cetium. Za časa preganjanj kristjanov so ga privedli v pogansko svetišče na kraju Dioklecijanovega pregnanstva, da bi pred vsemi žrtvoval poganskim bogovom. Okrivljen je bil, ker je bil kristjan in ker je v Lauriacumu obiskoval kristjane ter jih bodril, naj vztrajajo v izgnanstvu. Pozvali so ga, naj se tudi sam odreče svojemu krščanskemu prepričanju.

Florjan o tem ni hotel niti slišati, kaj šele zatajiti svojo vero, zato so ga mučili in pretepli. Nazadnje so ga obsodili na smrt in ga z mlinskim kamnom okrog vratu vrgli v reko Enns, da je umrl kot mučenec. To se je zgodilo 4. maja leta 304, zato je bil ta dan izbran za njegov god. Telo, ki so ga pozneje našli je pokopala vdova z imenom Valerija. Mučenikovo telo je pokopano nedaleč od Lauriacuma, nad grobom je kasneje nastala slavna opatija St. Florjan.

“QVas tVae FLorIane Has LaVDI strVXerat aeDes FLoreat IgnIVorsIs LIbera LenDVa rogIs”
(Naj Lendava, ki je v tvojo čast, Florijan, postavila ta steber, slovi prosta grmad, ki jih vrtinči ogenj)

Kronogram daje letnico (rdeče obarvane črke) 1797. Takrat naj bi postavili ali restavrirali stebrasto znamenje sv. Florijana ob župnijski cerkvi Sv. Katarine. Sándor Varga piše, da je steber sv. Florijana na vrtu pri cerkvi najstarejše versko znamenje. Lendavski župnik Flórián Strauss (1863-1952) je opravljal župniško službo v Lendavi od 1909 do 1929. Leta 1915 je poslal Sombotelskemu škofijskemu ordinariatu poročilo o ustanovah: “Ustanova stebrastega znamenja sv. Florijana. Steber je poleg lendavske cerkve. Ne moremo ugotoviti kdaj naj bi bil ta steber postavljen in kdo naj bi ga bil postavil Za vzdrževanje stebrastega znamenja sv. Florijana je bila dana glavnica šele leta 1824. Dal jo je Antal Tarnóczy, cesarski-kraljevski kapetan. Umrl je 1. marca 1839.”

Dotrajani kip svetega Florjana, ki je najstarejši baročni kip v mestu Lendava, katerega je načel zob časa, je leta 2013 Pomurska samoupravna narodna skupnost Lendava z uspešno prijavo natečaja ministrstva za zunanje zadeve države Madžarske, uspela pridobiti sredstva za obnovo kipa. Obnova kipa je bila ocenjena na 15 tisoč evrov ali 4,5 milijona forintov. Po strokovni plati obnove kipa jim je na pomoč priskočila Galerija – muzej Lendava, kip pa je bil obnovljen v restavratorskem muzeju v Budimpešti na Madžarskem.

Stari original kipa sv. Florjana se shrani v muzeju v gradu Lendava, saj je začel razpadati, na podstavku, kjer pa je sedaj kip svetega Florjana, ki je čisti odlitek iz umetnega kamna in je trajen ter ga vremenske ujme ne bodo načenjale.