Ostalo

Danes: Dober dan življenje, prireditev učencev in učiteljev DOŠ II Lendava

Učenci in učitelji Dvojezične osnovne šole II Lendava bodo danes ob 17.00 uri z glasbo, plesom in dramatizacijo skozi radovedne, igrive otroške oči predstavili njihove želje in hrepenenja po novih doživetjih v svetu, ki je pred njimi in jih še čaka.

Dvojezična osnovna šola II Lendava že več kot 40 let opravlja svoje poslanstvo na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok s posebnimi potrebami. Pri vzgojno-izobraževalnem delu si strokovni delavci nenehno prizadevajo iskati poti za razvoj vsakega posameznega otroka. Upoštevajo interese otroka, spodbujajo njegovo samostojnost in ustvarjalnost ter razvijajo njegova močna področja. “Želimo biti inovativni in ustvarjalni, slediti novim izzivom lokalnega in širšega okolja. Naša odprtost za nove izzive nas loči od drugih in nas vedno znova motivira za nove naloge v podporo razvoju našega zavoda.”

dos2-reklama

“Človek se spreminja vse življenje. Del sprememb je povezanih z zorenjem, del pa z učenjem. Razveselimo se slehernega napredka, ki pomeni nov uspešen korak otroka na poti odraščanja, na poti v življenje, kajti vsak otrok je svet zase, neponovljiv in enkraten in zato primerljiv le s samim seboj. Vsaka drugačnost je kot dragulj, ki ga otrok prinese s seboj in z njim obogati naše življenje. Ponudimo našim otrokom roko in najdimo veličino v njihovih preprostih zgodbah!

Na stojnicah vam bodo na voljo unikatni izdelki učencev. Izkupiček in prostovoljne prispevke bomo delno namenili v šolski sklad, delno pa za popestritev vzgojno-izobraževalnih dejavnosti,” je povedala Livia Horvath, ravnateljica DOŠ II Lendava.