Ostalo

Danes: Dan odvetniške pravne pomoči pro bono Lendava: Na voljo trije odvetniki

Kot vsako leto tudi danes Odvetniška zbornica Slovenije proslavlja svoj praznik, ko je iz deželne postala nacionalna zbornica, z akcijo Dan odvetniške pravne pomoči pro bono. 11. Dan odvetniške pravne pomoči pro bono poteka današnji ponedeljek.
“Odvetniki se zavedamo, da v teh težkih časih omejitev in izolacije državljani še posebej potrebujete našo pravno pomoč. Zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročil koronavirus, pa bo letošnji dogodek potekal malo drugače, in sicer bomo pro bono (brezplačno) pravno pomoč nudili po telefonu, preko elektronske pošte ali preko videokonference. Zaradi večje učinkovitosti in organiziranosti dela bomo odvetniki stranke sprejemali po predhodnem naročilu na telefonsko številko odvetnika,” so sporočili iz odvetniške zbornice.

“Slovenski odvetniki želimo pomagati predvsem tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne upajo prestopiti praga naših pisarn. Odvetniki vam bomo na ta dan posredovali predvsem splošne informacije o problemu oz. sporu in vam pojasnili pravne možnosti, ki vam jih v vašem primeru omogoča zakonodaja in sodna praksa. Pripominjamo, da lahko odvetniki ljudem, ki že imajo pooblaščence, vendar želijo brezplačno preverjati njihovo delo ali pa se izkaže, da zgolj preverjajo odgovore na svoja vprašanja pri več odvetnikih, pravno pomoč v okviru te akcije tudi odklonimo,” so še sporočili.

Kaj se je zgodilo na včerajšnji dan?

Po razpadu Avstro-Ogrske monarhije je bila 31.oktobra 1918 sestavljena Narodna vlada Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Poverjenik za pravosodje dr. Vladimir Ravnikar je dne 19. decembra 1918 izdal naredbo, da se “okoliš Odvetniške zbornice Kranjske razširi na vse ozemlje Narodne Vlade SHS v Ljubljani” in da so se vsi odvetniki, ki so bili do sedaj vpisani pri Odvetniški zbornici v Celovcu in pri Odvetniški zbornici v Gradcu dolžni izbrisati iz teh dveh zbornic in se vpisati v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici v Ljubljani. V kolikor tega ne bi storili v enem mesecu od izdaje te naredbe, “poslej ne bi imeli pravice izvrševati odvetništvo in zastopati strank pri sodiščih in drugih oblastvih na ozemlju v območju Narodne vlade SHS v Ljubljani.” Gre za izredno pomemben datum v 153. letni zgodovini slovenske zbornice, ki je prvikrat postala nacionalna odvetniška zbornica.

V Lendavi današnji dan nudijo pro bono pomoč trije odvetniki: Hrelja Csaszar Irma (02 575 19 77 ali 040 226 480), Igor Vinčec (02 578 90 01 ali 02 578 90 00) in Željko Vrhunc (068 687 073).