Ostalo

Danes boste upokojenci prejeli zimski letni dodatek

Zimski letni dodatek bo danes prejelo 648.321 prejemnikov pokojnin in prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja, in sicer v višini 40 odstotkov izplačanega letnega dodatka v letu 2023. Zimski letni dodatek bo izplačan 20. decembra 2023, v aprilu 2024 pa bo izplačan tistim, ki bodo upravičenje do letnega dodatka za leto 2023 pridobili kasneje.
Zimski letni dodatek je nova pravica in se bo izplačal v višini 40 odstotkov izplačanega letnega dodatka v letu 2023. To pomeni, da se višina zimskega letnega dodatka ne bo izračunavala glede na višino prejemkov. Zimski letni dodatek znaša od 58 evrov do 182 evrov in bo izplačan vsem, ki bodo v decembru upravičeni do izplačila pokojnine oziroma nadomestila iz invalidskega zavarovanja.

Zimski letni dodatek bo 20. decembra 2023 nakazan upravičencem, katerim bo do takrat že izplačan letni dodatek za leto 2023. Upravičencem, ki jim bo pravica do osnovnega prejemka in letnega dodatka za leto 2023 priznana kasneje, bo zimski letni dodatek izplačan ob izplačilu rednih pokojnin za april 2024.

Zgolj ilustrativno je v spodnji tabeli predstavljen izračun zimskega letnega dodatka za vse uživalce, ki so bili (oziroma bodo) upravičeni do polnega letnega dodatka za leto 2023, katerega višine so določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324):

Višina izplačanega letnega dodatka za 2023Višina zimskega letnega dodatka
455 EUR182 EUR
315 EUR126 EUR
255 EUR102 EUR
205 EUR82 EUR
145 EUR58 EUR

Prav tako primeroma podajamo izračun za primer, če je bil uživalec upravičen do sorazmernega dela najvišjega letnega dodatka, denimo 1/5 najvišjega letnega dodatka in se je njegov letni dodatek odmeril v višini 91 EUR (1/5 od 455 EUR). V tem primeru bo zimski letni dodatek izplačan v višini 40 % od 91 EUR, kar je 36,40 EUR.

Od zimskega letnega dodatka se ne bo obračunal prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Zimski letni dodatek je rubljiv in obdavčljiv prejemek. Od zneska zimskega letnega dodatka bo obračunana akontacija dohodnine pod pogoji in na način, kakor pri letnem dodatku.