Ostalo

Današnji ponedeljek, pouka prost dan

Ne le prost dan na kulturni praznik, učencem in dijakom pouk odpade tudi danes, kar pomeni, da imajo omenjeni podaljšani vikend. Ministrstvo je to šolam sicer sporočilo zadnjega avgusta lani. Pristojna ministrica se je za to odločila zaradi poenotenja šolskega koledarja srednješolcev in osnovnošolcev ter zaradi tega, ker je dni pouka v tem šolskem letu več, kot jih je potrebnih za realizacijo učnih načrtov. Tega prostega dne šolam ne bo treba nadomeščati.
Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu s šolskim koledarjem določi minister, pristojen za šolstvo, na podlagi 36. člena Zakona o osnovni šoli, tretjega odstavka 34. člena Zakona o gimnazijah in četrtega odstavka 67. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Podrobnejša navodila za šolski koledar v posameznem šolskem letu nastanejo na podlagi Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole in Pravilnika o šolskem koledarju za srednje šole, ki natančno določata vsebino le teh. Iz navedenega izhaja, da lahko minister z navodili kot pouka prost dan določi tudi katerikoli drug dan v šolskem letu.

Šole so bile o tej spremembi obveščene z okrožnico pred začetkom šolskega leta 2021/2022 (31. avgust 2021), v kateri je bilo zapisano, da ministrstvo načrtuje spremembo podrobnejših navodil o šolskem koledarju za šolsko leto 2021/2022 in da predvidevamo, da bo v ponedeljek, 7. februarja 2022, pouka prost dan. “V okrožnici, ki smo jo šolam posredovali 2. septembra 2021, pa smo šolam podali podrobnejša navodila o šolskem koledarju za osnovne, glasbene in srednje šole za šolsko leto 2021/2022. V njih je bilo zapisano, da je 7. februar 2022 pouka prost dan,” so sporočili iz ministrstva. Pouk v šolskem letu sicer traja največ 38 tednov po 5 dni v tednu.

Med drugim je pristojna ministrica ta dan za pouka prost dan določila tudi na podlagi predloga srednješolskega področja, da bi s tem zmanjšali stroške dijakov, ki bi pred slovenskim kulturnim praznikom samo za en dan prihajali v dijaški dom in s tem povzročili dodatne stroške.