Ostalo

Današnji petek in jutrišnja sobota v znamenju informativnih dni na srednjih in višjih strokovnih šolah

Današnji petek, 16. februarja in jutrišnjo soboto, 17. februarja 2024 bosta na vseh slovenskih srednjih šolah in višjih strokovnih šolah potekala informativna dneva, v okviru katerih se bodo bodoči dijaki oziroma študenti lahko seznanili z različnimi programi. V istih terminih se bosta informativna dneva odvijala tudi v dijaških domovih.
Osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 21.305 učencev in učenk. Za srednješolske programe je za šolsko leto 2024/2025 skupaj razpisanih 26.066 vpisnih mest (lansko leto 25.560). Od skupno 26.066 razpisanih mest je v programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI) razpisanih 844 mest (lani 700 mest), v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) 6.954 mest (lani 6.872), v programih srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) 10.540 mest (lani 10.344), v programih splošnih gimnazij (GIM) (Gimnazija, Klasična gimnazija in Gimnazija s športnim oddelkom) 5.966 mest (lani enako), od tega v zasebnih šolah 476 (lani enako). V programih strokovnih gimnazij, kamor sodijo Tehniška gimnazija, Umetniška gimnazija in Ekonomska gimnazija, je razpisanih 1.762 mest (lani 1.678). Skupaj je v programih splošnih in strokovnih gimnazij razpisanih 7.728 mest (lani 7.644).

Zanimanje za gimnazijske programe nekoliko upada

Delež novincev, ki se po končani osnovni šoli odločijo za nadaljevanje izobraževanja v gimnazijskih programih, se je v zadnjih letih nekoliko zmanjšalo. V šolskem letu 2003/2004 se je za vpis v tovrstne programe odločilo 37,3% novincev, ta delež se je potem do šolskega leta 2006/2007 povečeval in znašal 40,6%, po tem šolskem letu pa se je vpis v gimnazijske programe začel zmanjševati, tako da je delež novincev, vpisnih v gimnazijske programe, v šolskem letu 2011/2012 znašal 37,5%, v tekoče šolsko leto 2023/2024 pa se je za gimnazijske programe odločilo 32,8% vseh novincev.

V zadnjih letih je medtem naraščal vpis v programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja. Delež vpisanih dijakov v programe srednjega poklicnega izobraževanja se je v šolskem letu 2006/2007 gibal okrog 21%, v lanskem in letošnjem šolskem letu okrog 22%, delež vpisanih dijakov v programe srednjega strokovnega izobraževanja pa se je v šolskem letu 2006/2007 gibal okrog 36 odstotkov, v letih poprej celo manj, v letošnjem šolskem letu pa je delež že narasel na dobrih 42 odstotkov. Programi srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja so izdelani v sodelovanju z delodajalci in temeljijo na t. i. poklicnih standardih. Tudi potrebe po tovrstnem kadru so pogosto zelo jasno izpostavljene.

Da se kandidati v zadnjih letih več odločajo za vpis v poklicne in srednje strokovne programe kot za gimnazijske programe, je posledica spremenjenih razmer na trgu dela in tega, da so gimnazijski programi res namenjeni tistim dijakom, ki želijo nadaljevati študij. Delodajalci so izkazali potrebo po poklicnem in strokovnem izobraževanju ter naravoslovno tehniških kadrih, kar se odraža v spremenjenih vpisnih namenih učencev. Odločitev za vpis v poklicne in strokovne programe je posledica razmer na trgu dela, saj dijaki z izobraževanjem v teh programih po končanem šolanju že pridobijo nek poklic in se lahko odločijo za zaposlitev, hkrati pa imajo še vedno veliko možnosti za nadaljevanje izobraževanja tudi v okviru terciarnega izobraževanja.

Vpis v višje strokovne šole

Višješolski strokovni študij temelji na usklajenih in jasno definiranih potrebah delodajalcev. Programi so zasnovani kot posebna oblika terciarnega izobraževanja in so izrazito poklicno naravnani. Prednost višješolskega strokovnega študija je tako imenovano praktično izobraževanje, ki študentom omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje relevantnih delovnih izkušenj v času študija. 40 % celotnega študijskega programa na višjih šolah se namreč izvaja v podjetjih.

Za študijsko leto 2024/2025 je prosta mesta za vpis v višje strokovno izobraževanje razpisalo 45 višjih strokovnih šol, od tega 28 javnih in 17 zasebnih. Na javnih višjih strokovnih šolah in višjih strokovnih šolah s koncesijo je razpisanih 4.260 mest za redni študij. Javne višje strokovne šole razpisujejo tudi 3.320 mest za izredni študij.

Ponudbo vpisnih mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole, ki razpisujejo še dodatnih 4.335 vpisnih mest. Skupaj je v študijskem letu 2023/2024 tako razpisanih 11.915 vpisnih mest.

Javne višje strokovne razpisujejo največ programov na področju tehnike, proizvodnje tehnologije (34,74%) in storitev(25,12 %). Zasebne višje strokovne šole medtem največ mest razpisujejo na področju storitev (35.62%) in družbenih, poslovnih upravnih ved (30,89%).

Prenovljeni javni študijski programi, ki se začnejo izvajati s študijskim letom 2024/2025 so programi Telekomunikacije, Varstvo okolja ter Računalništvo in informatika. Medtem sta bila sprejeta še dva zasebna študijska programa, in sicer program Digitalni marketing ter Programiranje. V šolskem letu 2024/2025 ni več razpisanih programov Bionike in Baleta, ponovno pa se razpisuje program Ustni higienik.