Ostalo

Današnji petek in jutrišnja sobota bosta minila v znamenju gasilstva

Letošnje leto, natančneje 26. in 27. maja Prostovoljno gasilsko društvo Lendava obeležuje 150. obletnico ustanovitve. Danes boste lahko med 9.00 in 12.00 uro obiskali dan odprtih vrat pri Centru za zaščito in reševanje, na katerem bodo sodelovali vojska, policija, nujna medicinska pomoč ZD Lendava, rdeči križ in gasilci, jutri ob 15.00 uri pa pred nekdanjim Integralom na Industrijski ulici 1 sledi svečanost, pred prireditvijo bo svečani mimohod gasilcev po Kolodvorski ulici, v večernih urah pa prava gasilska veselica.
Leta 1873 je odvetnik Dr. Mihály Hajós Kakasdi dal pobudo za ustanovitev gasilskega društva, na kar je slednje bilo ustanovljeno 17.5.1873. Ob ustanovitvi je imelo društvo 120 ustanovnih članov. Prvi predsednik društva je bil Béla Kis, tajnik József Vendi, in poveljnik Dr. Mihály Hajós Kakasdi, ki je leta 1887 postal tudi predsednik. Vse do izbruha I. svetovne vojne je društvo delovalo zelo uspešno. Leta 1912 se je društvo odločilo zgraditi nov gasilski dom. Parcelo za stavbo je podaril grof Eszterházy in organiziral obsežno akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov, vendar gasilskega doma takrat niso zgradili zaradi smrti vodje dr. Mihályja.

Društvo je delovalo ohromljeno med II. svetovno vojno, posledica tega je bila zamenjava vodstva po vojni s tedanjim okrajnim šolskim nadzornikom Viljemom Framom. Društvo je dobilo nov zagon in tako so Leta 1925 v društvu kupili motorno brizgalko ter 14-sedežni orodni avto, s pomočjo krajanov in okoliških podjetij ter obrtnikov pa je bil zgrajen nov gasilski dom leta 1953 ob 80. obletnici društva.

Leta 1964 je vodenje društva prevzel Ferenc Hajós in utrdil vodstvo s pomočjo poveljnika Ivana Oletiča. Nadalje so leta 1967 dobili avtocisterno GVC24/50 in sicer zaradi požarne ogroženosti ter bližine naftnih polj in zemeljskega plina, leta 1986 pa so dogradili tri garaže, sejno dvorano in skladišče za gasilsko opremo. V letu 1992 so uredili prostore za Gasilsko zvezo Lendava.

Ob 100. obletnici društva je bilo kupljeno moštveno vozilo Land Rover in nabavljene svečane obleke za vse člane, društvo pa je takrat vodil Mihael Šimonka. Društvo je delovalo aktivno skozi vsa leta. Leta 2003 je vodenje društva prevzel Ladislav Bažika, poveljnik pa je postal Jože Ternovšek. Ob 130. obletnici društva, leta 2003, je bilo kupljeno vozilo avtocisterna GVC16/25 znamke MAN, pri čemer se je bistveno izboljšala požarna pripravljenost društva. Leta 2005 je bilo za potrebe društva kupljeno moštveno (kombinirano) vozilo znamke Renault Master, Land Rover pa je bil prodan na sosednjo Madžarsko.

Zaradi požarne ogroženosti v visokih stavbah je društvu s strani občine Lendava bila nabavljena (rabljena) avtolestev ALK12/23, pred okrog desetimi leti pa je bila nabavljena sodobna avtocisterna znamke IVECO. Avtolestev dan danes žal več ni operativna. Od leta 2019 prostovoljno gasilsko društvo Lendava deluje v prostorih Centra za zaščito in reševanje v Lendavi, kar je prav tako neke vrste prelomnica v delovanju društva.

Društvo deluje aktivno tudi danes pod vodstvom predsednice Suzane Marčeta, podpredsednika Leona Novaka in poveljnika Tomislava Kepeja z namestnikom poveljnika Sebastijanom Gjerkešem. Letos, natančneje ta vikend društvo obrača nov list, obeležuje namreč 150. obletnico.