Ostalo

Dan Civilne zaščite: Regijska prireditev je letos bila v Ljutomeru

V počastitev 1. marca – dneva Civilne zaščite, je Štab Civilne zaščite za Pomurje z Upravo RS za zaščito in reševanje – Izpostavo Murska Sobota, v sodelovanju z Občino Ljutomer, organiziral v petek, 2. marca 2018, ob 17. uri v Domu kulture Ljutomer, osrednjo regijsko slovesnost s podelitvijo priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2018.
Ob tej priložnosti so bila vročena priznanja in nagrade Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, poklicnih in prostovoljnih reševalnih sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2017.

Komisija za nagrade in priznanja Civilne zaščite je na podlagi predlogov različnih reševalnih služb, organov, občin, izpostav in drugih, ob letošnjem Dnevu Civilne zaščite predlagala podelitev skupaj 358 priznanj in nagrad Civilne zaščite posameznikom in organizacijam, od tega 217 bronastih, 77 srebrnih in 33 zlatih znakov, 30 plaket in 1 kipec Civilne zaščite.

Za območje Pomurja je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije podelil skupaj 23 priznanj in nagrad Civilne zaščite, od tega:

– 12 bronastih znakov Civilne zaščite,
– 6 srebrnih znakov Civilne zaščite,
– 3 zlate znake Civilne zaščite in
– 2 plaketi Civilne zaščite

Ta priznanja so zahvala za dolgoletno in požrtvovalno delo na področju zaščite, reševanja in
pomoči, številna pa tudi za hrabra dejanja ob različnih vrstah nesreč.

Plaketa Civilne zaščite

Podeljuje se kot priznanje za posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Priznanje so prejeli:
Franc Olaj iz Rakičana,
Prostovoljno gasilsko društvo Žiberci, ki letos praznuje za 130-letnico aktivnega delovanja

Zlati znak Civilne zaščite

Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti CZ ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Priznanje so prejeli:
Branko Novak iz Radomerja,
Prostovoljno gasilsko društvo Noršinci, ki letos praznuje 120-letnico aktivnega delovanja,
Prostovoljno gasilsko društvo Zenkovci, ki letos praznuje 120-letnico aktivnega delovanja

Srebrni znak Civilne zaščite

Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.

Priznanje so prejeli:
– Romeo Gal iz Čentibe,
Leonardo Markovič iz Dobrovnika,
Milan Antolin iz Borejcev
Goran Klemenčič iz Martjancev
– Prostovoljno gasilsko društvo Dolga vas, ki letos praznuje 110-letnico aktivnega delovanja
Prostovoljno gasilsko društvo Križevci, ki letos praznuje 110-letnico aktivnega delovanja

Bronasti znak Civilne zaščite

Podeljuje se posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Priznanje so prejeli:
Sandi Kolarič iz Zagajskega vrha,
Štefan Koren iz Murske Sobote,
Ivan Kramberger iz Lastomercev,
Aleš Lazič iz Murske Sobote,
Izidor Novak iz Gibine,
Lidija Tivadar iz Gančan,
– Ekipa prve pomoči Rdečega križa Slovenije, Območnega združenja Gornja Radgona

Bronasti znak Civilne zaščite »za enkratno dejanje« so prejeli:

Dušan Hunjadi iz Ljutomera; kot priznanje za požrtvovalno in uspešno delo ob velikem požaru na industrijskem objektu Eko Plastkom v Ljutomeru
Zvonko Polanič iz Cezanjevcev; kot priznanje za požrtvovalno in uspešno delo ob velikem požaru na industrijskem objektu Eko Plastkom v Ljutomeru;
Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer; kot priznanje za požrtvovalno in uspešno delo ob velikem požaru na industrijskem objektu Eko Plastkom v Ljutomeru;
Občina Ljutomer; kot priznanje za požrtvovalno in uspešno delo ob velikem požaru na industrijskem objektu Eko Plastkom v Ljutomeru;
Mestna občina Murska Sobota, kot priznanje za pripravljenost, zgledno sodelovanje, soorganizacijo ter uspešno izvedbo državne prireditve »Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2017«, ki je potekala 8.-10. junija 2017 v Murski Soboti