Ostalo

Daljnovod Cirkovce – Pince: Težave z nezakonitimi poseki dreves

ELES, investitor interkonekcijskega 400kV daljnovoda Cirkovce – Pince je na svoji spletni strani pa tudi preko Občin sporočil, da se na trasi, kjer bo potekala trasa daljnovoda, izvajajo nezakoniti poseki dreves, opažajo pa celo tatvine lesa.
Kot kaže je projekt izgradnje interkonekcijskega daljnovoda Cirkovce – Pince pričel interesirati tudi nepridiprave in nepooblaščene izvajalce sečnje. “V zadnjem času opažamo, da se na terenu pojavljajo ekipe, ki lastnikom gozdnih zemljišč na trasi daljnovoda ponujajo izvedbo sečnje. Obveščamo Vas, da za našega izvajalca ta dela opravlja zgolj Gozdarstvo Kreft. Skladno z dogovorom z lastnikom lahko sečnjo izvajajo tudi drugi izvajalci, vendar v tem primeru ELES ne more odgovarjati za škodo, ki jo ti izvajalci naredijo na gozdnih vlakah in dostopnih cestah do gozdnih površin,” so sporočili iz Elesa.

Med drugim iz ELESA opozarjajo, da se sečnja lahko izvede zgolj skladno z izdano odločbo revirnega gozdarja, ki so jo prejeli lastniki zemljišč. “Opazili smo, da so na nekaterih delih trase označitve poseka in dreves v svoje roke vzele nepooblaščene osebe, kar je nezakonito. Prav tako opažamo, da so na več delih neznani storilci odtujili lesno masa s parcel, kjer smo jo pripravili za lastnike, ki sami poskrbijo za odvoz,” zaključujejo pri ELES-u.