Sveže

Daljnovod Cirkovce-Pince: Na celotni trasi potekajo vse faze izgradnje

Na gradbišču od Cirkovcev do Pinc, kjer poteka gradnja 2x 400 kV interkonekcijskega daljnovoda, je veselo. Na celotni trasi namreč potekajo vse faze izgradnje – gradbena dela, ki so skoraj zaključena, postavljanje jeklenih konstrukcij in elektromontažna dela.
“Gradbena dela so skoraj v celoti opravljena, saj smo s plitvimi temeljenji zaključili v poletnih mesecih, z globokimi temeljenji na 189 stojnih mestih pa bomo zaključili v decembru. Vzporedno delo na celotni trasi nam je omogočilo, da je trenutno v izgradnji 231 stebrov jeklenih konstrukcij, pri čemer jih je 158 zaključenih v celoti. Zato smo lahko na določenih delih trase že začeli z elektromontažnimi deli, ki vključujejo montažo izolatorskih verig in vodnikov,” so sporočili iz ELESa.

Vodniki so v celoti nameščeni na trasi med Ljutomerom in Ormožem ter med RTP Cirkovce in Vidmom pri Ptuju. Z elektromontažo bodo kmalu pričeli tudi na odseku od Ljutomera preko Mure pa vse do madžarske meje. Na določenih delih trase poteka tudi že nanašanje končnega sloja antikorozijske zaščite, ki se skladno z zahtevami umeščanja v prostor izvaja v zeleni barvi, razen na odsekih, kjer so z zakonodajo predpisane t. i. signalne barve in bodo stebri belo rdeči. Daljnovod s tem že dobiva končno podobo.

Zaključek del na daljnovodu je še vedno načrtovan konec marca 2022, ko bo daljnovod pripravljen za zagonske in funkcionalne preizkuse. Nato sledi še končna ureditev okolice skladno z načrti krajinskih arhitektov in vzpostavitev nadomestnih habitatov. Z vsemi deli na projektu bomo predvidoma zaključili do konca leta 2022.