Ostalo

Črenšovci, Kobilje, Dobrovnik, Turnišče in Odranci: Podjetje Saubermacher – Komunala s koncesijo za naslednjih 10 let

Podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. je bilo v okviru postopka za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v občinah Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Odranci in Turnišče ponovno izbrano za koncesionarja za naslednjih 10 let.
“Podpisana koncesijska pogodba, veljavna s 1.10.2022, je priznanje za kakovostno in zanesljivo izvajanje javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v preteklih desetih letih ter hkrati obveza za odgovorno in strokovno opravljanje našega dela tudi v prihodnje. Vsem občanom in koncesijskim partnerjem se ob tej priložnosti iskreno zahvaljujemo za dosedanji prispevek pri ločenem zbiranju odpadkov in prizadevanjih za gospodarno ravnanje z odpadki v želji, da bi skupaj še naprej ustvarjali zdravo okolje,” so sporočili iz podjetja.

“Občina Črenšovci je skupaj z občinami Kobilje, Dobrovnik, Turnišče in Odranci izvedla postopek izbire koncesionarja za gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, v katerem je bilo za opravljanje te službe izbrano podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. Občinski svet je na svoji 29. seji, 14. septembra 2022, sprejel Elaborat o oblikovanju cene izvajanja GJS zbiranja komunalnih odpadkov. Cena zbiranja komunalnih odpadkov od 1. 10. 2022 znaša 0,14529 EUR brez DDV, zbiranja bioloških odpadkov pa 0,12815 EUR brez DDV. V tej ceni je po novem zajeto tudi zbiranje stekla v posebnem zabojniku, o čemer bodo uporabniki posebej obveščeni,” so sporočili iz Občine Črenšovci.