Ostalo

Člani SD Lendava ne bodo streljali v Dobrovniku, uporabljali bodo strelišče v Čentibi

Pri strelskem društvu Lendava so v pogovoru z nami dejali, da njihovi člani ne bodo uporabljali strelišča v Dobrovniku, saj da je to povezano s precejšnjimi stroški, strelišče pa je tudi zasedeno. “V minulih dneh, po sestanku s prebivalci treh ulic se je na spletu pojavilo kar nekaj dezinformacij,” je dejal predsednik društva Danijel Tkalec in poudaril, da občina s streliščem v Čentibi nima nič.
Odzvali smo se povabilu predsednika strelskega društva Lendava, Danijela Tkalca, ki nam je uvodoma pojasnil, da se je med in po sestanku s krajani ulic Fodorjeva vrsta, Sv. Urbana in Mala dolina v Čentibi pojavilo kar nekaj dezinformacij, kar sam obžaluje. “Pojasniti bi želel, da Strelsko društvo Lendava ni prejelo nobenega dovoljenja s strani Občine, kot to nekateri zatrjujejo, temveč od ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za obrambo.” Dejstva je Tkalec podkrepil tudi z dokumentacijo. “Zemljišče smo prejeli od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, na zemljišču Občine Lendava pa je le objekt iz katerega izvajamo streljanje. Občina torej s streliščem kot takim nima nič,” je še dejal Tkalec.

Društvo je med drugim tudi uspešno prestalo inšpekcijski nadzor na strelišču. Soglasje za uporabo, ob ustrezni ureditvi razmerij z upravljavcem zemljišča, torej s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov, so s strani Ministrstva za obrambo prejeli 21.2.2012, leta 2016 pa so uspešno prestali inšpekcijski nadzor. Občina Lendava je s strelskim društvom uredila zgolj razmerja (najem) glede uporabe objekta (nepremičnine) od koder poteka streljanje. “Vsakih deset let moramo pristojnemu inšpektoratu sami podati predlog za izvedbo inšpekcijskega nadzora,” je še dejal Tkalec.

Glede streljanja Tkalec odgovarja, da se to zagotovo ne izvaja tako pogosto, kot so na sestanku dejali krajani in kot so zapisali pri pobiranju podpisov peticije, saj sami vsakič vodijo strelsko knjigo in, “da bi kar koli kršili ali ne zapisali, si ne morejo privoščiti. Kazni so ogromne, sledi pa lahko tudi odvzem orožnega lista. Po navadi sta gori dva člana, morda trije. Nikakor se ne morem strinjati, da je gori kot na fronti, kot so dejali oz. zapisali krajani.” Tkalec je pojasnil, da bodo odslej strelišče uporabljali dvakrat na teden in sicer v ponedeljek in sredo, med 10.00 in 16.00 uro, a ta poudarja, da to ne pomeni, da se bo strelišče uporabljalo med navedenimi urami neprenehoma. “Streljali bodo z dušilci, tako smo se dogovorili, povedal pa sem še, da naj vsak naredi vsaj pet strelov brez dušilca, da zabeležimo oz. uvidimo razliko. Poleg tega, streljalo se bo le z malim kalibrom.”

V Dobrovniku ne bodo streljali

Na naše vprašanje, kako je s streljanjem v Dobrovniku, pa je Tkalec podal naslednjo izjavo: “O tem se ne nameravamo pogovarjati, ker je to nesmiselno. Tam imajo 150 članov, strelišče je prezasedeno in že prej smo ravno iz tega razloga hodili na streljanje v Zalaegerszeg, na sosednjo Madžarsko. Poleg tega je uporaba strelišča povezana s precejšnjimi stroški. Za vsako streljanje bi bilo potrebno strelišče najeti, obstaja pa tudi možnost, da se naši člani včlanijo v tisto društvo in naše društvo zapustijo, a to stane 1.000 evrov na vsakega člana (pristojbina). Zadeve niso enostavne,” je zaključil Danijel Tkalec.