Ostalo

Četrti Evropski teden trajnostnega razvoja tudi v Pomurju

V tednu od 30. maja do 5. junija je potekal v državah Evropske unije že četrti Evropski teden trajnostnega razvoja. Omenjeni teden spodbuja organizacijo dogodkov in aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju v državah EU. Pobuda je povezana z uresničevanjem sprejete Agende 2030 za trajnostni razvoj. V žarišču procesa agende in tedna je pomembnih več ciljev, mi izpostavljamo le cilj vzdržljiva in trajnostna mesta, ki so dosegljiva tudi z vključevanjem upravljanja mobilnosti.
Razvojna agencija Sinergija iz Moravskih Toplic sedaj že leto in pol izvaja projekt Vključevanja trajnostnega upravljanja mobilnostni v evropska mesta, katerega cilj je prav to, da stremijo k večji uporabi javnega transporta, so-uporabi avtomobila, kolesarjenju in hoji ter s tem delamo mesta vzdržljiva in trajnostna. Povečano uporabo trajnostnih mobilnostih sredstev želijo spodbuditi z vplivanjem na že razvite politike, z vključevanjem in izboljšanjem politik, ki jih razvijajo in pripravljajo mesta po Sloveniji in občine v Pomurju, saj so le-te več kot pomembnejše in ključni faktor pri vzpostavljanju in izvajanju mobilnostih ukrepov.

E-mobilnost kot priložnost vzdržljivih in trajnostnih mest

E-mobilnost trenutno prejema široko priznanje kot priložnost, da postanejo naša mesta bolj trajnostna in prijetna za življenje. Vendar pa pomanjkanje mestne infrastrukture za polnjenje in omejen obseg vožnje električnih vozil predstavlja ovire za širšo uporabo. Italijansko mesto Genova, kjer je potekal partnerski sestanek je razvilo lastne rešitve, kako premagati to oviro, zlasti glede na to, da ima mesto hribovito pokrajino, kar je bil vedno izziv. Študijski obisk mesta Genova je omogočil razširjanje prakse e-mobilnosti med projektnimi partnerji ter učenje o doslej izvedenih rešitvah.

Dogajanje v Pomurju

Razvojna agencija je v mesecu aprilu organizirala 1. regionalno konferenco z naslovom “PRILOŽNOSTI in MOŽNOSTI trajnostne mobilnosti v Pomurju,” na konferenci so bili predstavljeni primeri dobrih praks iz lokalnega okolja. Konferenca je postregla z zanimivimi govorniki. Agencija je v tem času izvedla tudi sestanek deležniške skupine, kjer so z deležniki debatirali o možnostih izboljšav politik ter o primeru dobre prakse, ki ga je agencija predstavila na partnerskem sestanku v Genovi in sicer vključevanje splošne javnosti pri vzpostavitvi novega območja umirjenega prometa v občini Ljutomer.

Projektni partnerji so… Projekt financira…

Projekt podpira program Interreg Evropa in se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vodilni partner je regionalna razvojna agencija Aufbauwerk Region Leipzig iz Nemčije. Partnerstvo predstavlja še pet partnerjev poleg Razvojne agencija Sinergija iz Slovenije so to še Mesto Leipzig iz Nemčije, Zveza občin, regij in pokrajin Aragón iz Španije, Občina Genova iz Italije, Mesto Liberec iz Češke in občina Milanowek iz Poljske.