Ostalo

Cepivo za opičje koze bo na voljo tudi v Sloveniji

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je konec julija 2022 razglasila, da opičje koze predstavljajo nevarnost na področju javnega zdravja mednarodnega pomena. V okviru te razglasitve so strokovnjaki WHO pripravili nabor priporočil v štirih sklopih, glede na epidemiološko situacijo v posameznih državah.
Slovenija sodi med države z nedavno uvoženimi primeri opičjih koz, kjer se bolezen prenaša s človeka na človeka. Priporočila vključujejo izvajanje usklajenega odziva za zaustavitev prenosa in zaščito ranljivih skupin. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je že pred pojavom prvih primerov pri nas bolezen uvrstil v prvo skupino nalezljivih bolezni, za katere je obvezna takojšnja prijava.

V sodelovanju s strokovnjaki so pripravili navodila za zdravstvene delavce za obravnavo bolnikov z opičjimi kozami in navodila za epidemiološko obravnavo potrjenih primerov ter navodila za njihove tesne kontakte. Po mnenju stroke je v Sloveniji treba zagotoviti preventivno cepljenje pred izpostavljenostjo okužbi za ogrožene zdravstvene delavce, laboratorijsko osebje, ki dela z ortopoksvirusi, osebje kliničnega laboratorija, ki izvaja diagnostične preiskave za opičje koze in druge, ki so lahko ogroženi.

Zato je Vlada Republike Slovenije na dopisni seji 2. avgusta sprejela sklep o sprejemu donacije cepiva Jynneos zoper opičje koze v količini 1.400 odmerkov in pooblastila ministra, pristojnega za zdravje, za podpis pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo. Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje pa je naložila, da v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke ter Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano izvrši vse potrebno za prevzem in uporabo cepiva v Republiki Sloveniji.