Ostalo

Centralna plinska postaja: Upravno sodišče odločbo vrnilo v ponovni postopek ARSU

Petrol Geoterm je lansko leto začel uresničevati napoved, da bi z gradnjo centralne plinske postaje v Petišovcih, komercialno začel izkoriščati zemeljski plin iz dveh tamkajšnjih vrtin. ARSO je kasneje projektu izdal pozitivno okoljevarstveno dovoljenje, a je Slovenski E-forum na Upravno sodišče vložil tožbo za odpravo slednjega. Upravno sodišče je sedaj sprejelo odločitev, da se zadeva vrne v ponovni postopek ARSU.

Petrol Geoterm je včeraj (5.5.2016) prejel odločitev Upravnega sodišče RS, glede okoljevarstvenega dovoljenja za postavitev naprave za čiščenje zemeljskega plina, ki ga je podjetju lani izdala Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Sodišče je odločilo, da se odločba, ki jo je izdal ARSO, odpravi in se vrne v ponovni postopek istemu organu. Podjetje Petrol Geoterm je v izjavi za javnost navedlo, da odločitev sodišča obžaluje, saj ocenjuje, da so bili vsi postopki glede pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja izpeljani korektno in v skladu s slovensko zakonodajo. Za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja si bo Petrol Geoterm, kot so še navedli, prizadeval tudi v prihodnje.

Upravno sodišče sicer ni nasprotovalo nobenim vsebinskim razlogom za izdano dovoljenje, temveč proceduralnim. “Petrol Geoterm obžaluje odločitev sodišča in ocenjuje, da bo ta imela negativne posledice za gospodarstvo v regiji kot tudi za celotno slovensko gospodarstvo. Nova naprava za čiščenje zemeljskega plina bi posodobila postopek procesiranja plina, kar bi nudilo doseganje višje kvalitete plina, s tem pa bi prvič v zgodovini omogočili njegovo distribucijo v slovensko plinsko omrežje.”

V podjetju ocenjujejo, da so bili vsi postopki izpeljani korektno in v skladu s pravnim redom, zato si bodo, kot pravijo, še naprej prizadevali za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za postavitev nove centralne plinske postaje. “Okoljevarstveno dovoljenje je pomemben korak za pridobitev centralne plinske postaje, ki je eden ključnih korakov za nadaljnji razvoj energetske industrije v Pomurju, ki je pomembna za gospodarsko-družbeni razvoj celotne države,” zaključujejo.