Ostalo

Čentiba: Toplota Zemljine notranjosti v vrtini Pg-8 dala prve kilovatne ure električne energije

Družba Dravske elektrarne Maribor, največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov, ki deluje v skupini HSE, je konec leta 2022, skupaj s partnerji pričela s podzemnimi deli sanacije neproduktivne vrtine Pg-8 globine približno tri tisoč metrov za potrebe izkoriščanja geotermičnega energetskega potenciala za prvo slovensko – pilotno – geotermično elektrarno v kraju Čentiba v Lendavi. Aprila lani so pričeli z nadzemnimi deli, ki so zajemala gradbena dela ter dela na elektro in strojni inštalaciji.
Po prvotnih načrtih so zagonske teste pilotne geotermične elektrarne načrtovali lansko jesen, vendar se je sanacija vrtine podaljšala, saj so na globini 1.600 metrov naleteli na težave z odstranjevanjem ločilnega dela, česar pred tem ni bilo mogoče predvideti. Dodatno podaljšanje je povzročilo tudi odstranjevanja vode iz vrtine (v postopku čiščenja in preizkusa tesnosti vrtine so vrtino napolnili z vodo), saj je morala biti le-ta suha, da so lahko vanjo dodali delovni fluid, potreben za obratovanje.

V začetku tega meseca so začeli izvajali preizkuse zagona pilotne geotermične elektrarne, ki so pokazali, da elektrarna v tem trenutku ne more trajno obratovati pri dani termični izdatnosti vrtine Pg-8. Izkazalo se je, da termična izdatnost vrtine ni zadostna za zagotavljanje potrebnega pretoka par amonijaka za trajno obratovanje 50 kW pilotne elektrarne. Čeprav so proizvedli prve kWh električne energije, bo konstantno obratovanje v prihodnje mogoče z modifikacijo turbinskega dela opreme. Prihodnji koraki so torej usmerjeni v iskanje rešitev, ki bodo omogočile bolj konstantno delovanje turbine v danih pogojih; v kar usmerjajo prvi rezultati pilotno inovativnega projekta. Terminsko izvedbo navedenega je v tem trenutku težko napovedati; vsekakor pa bodo deležnike in javnost, kot so zapisali, s tem seznanili.

Mag. Damjan Seme, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor je ob tem poudaril: “Kljub nekaterim izzivom, s katerimi se srečujemo pri pilotnem projektu geotermične elektrarne, sem ponosen, da Dravske elektrarne Maribor, skupaj s partnerji, orjemo ledino na področju koriščenja globoke geotermije, in da smo projekt pripeljali do točke, ko so bile proizvedene prve kilovatne ure električne energije. Verjamem, da nam bo z modifikacijo turbinskega dela opreme uspelo vzpostaviti stanje, ki bo omogočalo konstantno obratovanje in proizvodnjo, ter bo dobra popotnica naslednjim tovrstnim projektom.” 

Poudariti je potrebno, da gre za pilotni projekt, torej prvi tovrstni v Sloveniji. Primerov oziroma predhodnih izkušenj, ki bi dale odgovore na nekatera stanja, ni; vse izzive, ki se pojavijo, je potrebno reševati sproti. Verjamemo, da bo angažiranost vseh sodelujočih pri projektu rezultirala v zanesljivem obratovanju prve slovenske geotermične elektrarne.

Spomnimo: Specifika pilotne geotermične elektrarne Čentiba na opuščeni plinski vrtini Pg-8 je v uporabi geotermične gravitacijske toplotne cevi, ki omogoča zaprt krogotok tehnološkega medija. Za delovanje elektrarne je potrebna ena suha vrtina, premera približno 30 centimetrov. V svetovnem merilu gre za tržno nišo na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Pilotni projekt bo prva aplikacija tega principa, ki je plod slovenskega znanja.