Ostalo

Center za socialno delo Pomurje prejel Evropsko nagrado za socialne storitve 2022

Center za socialno delo Pomurje je prejel Evropsko nagrado za socialne storitve 2022 (European Social Services Awards 2022). Omenjena nagrada je ena izmed najprestižnejših, podelitev pa je potekala 17. novembra v Malagi v Španiji.
Medinstitucionalna skupina za preprečevanje nasilja Pomurje, v kateri sodelujejo tudi predstavniki PU Murska Sobota, ozavešča strokovno in laično javnost o problematiki nasilja v družini, prilagaja svoje delovanje ciljnim skupinam ter se odziva na aktualno problematiko na področju nasilja v družini. Skupina predstavlja primer dobre prakse medinstitucionalnega sodelovanja.

“Evropska socialna mreža trdno verjame v pomen in vrednost sodelovanja med organizacijami, storitvami in sektorji, ki so ključni za spodbujanje uspešnih družbenih inovacij. Ta nagrada nagrajuje odnose sodelovanja med različnimi ravnmi vlade, javnimi agencijami, službami ter organizacijami tretjega in zasebnega sektorja, preko katerih so vodili inovacije v socialnih storitvah,” so zapisali organizatorji.