Ostalo

Cene bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja so kljub zvišanju trošarin od danes nižje

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od danes, 10. oktobra 2023 do vključno ponedeljka 23. oktobra 2023, znašajo 1,536 evra za liter bencina, 1,651 evra za liter dizelskega goriva in 1,233 evra za liter kurilnega olja.
V novih cenah je že vključena včeraj sprejeta odločitev vlade o spremembi trošarin za bencin (0,45571 evra/liter), dizelsko gorivo (0,39365 evra/liter) in kurilno olje (0,09141 evra/liter). Tako najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od danes, 10. oktobra 2023 do vključno ponedeljka 23. oktobra 2023, znašajo 1,536 evra za liter bencina, 1,651 evra za liter dizelskega goriva in 1,233 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) je ob novi trošarini, ki je spremenjena na 0,45571 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,536 evra na liter (pred spremembo 1,588 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 76,8 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po ocenah Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,573 evra na liter.

Liter dizla ob novi trošarini, ki je spremenjena na 0,39365 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znaša 1,651 evra na liter (pred spremembo 1,664 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 82,55 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po ocenah Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, kjer so upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,702 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob novi trošarini, ki je trenutno določena na 0,09141 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,233 evra na liter (pred spremembo 1,249 evra na liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.233 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo potrebno odšteti okoli 1,399 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1.399 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 166 evrov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter. Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto, katere ceste so avtoceste in hitre ceste pa določa Uredba o kategorizaciji državnih cest.

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT’S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.