Ostalo

Čas trgatev: Vrenje mošta, plini in žal tudi smrtne žrtve

Trgatve bodo že v nekaj dneh v polnem zamahu, v vinskih kleteh pa se bo seveda pričelo dogajati tisto najbolj pričakovano, vrenje mošta. Vendar pozor! Vrenje mošta je kemijski proces, ob katerem se sproščajo nevarni plini, predvsem ogljikov dioksid in monoksid. Ta sta lahko celo usodna.
Vsi, ki se v tem času ukvarjate s pridelavo vina in raznih sokov, bodite previdni. Prihaja čas vrenja, pri katerem se v zrak sproščajo nevarni plini, ki so lahko za vas tudi smrtonosni. Zato bodite pri predelavi izdelkov, ki zahtevajo zadrževanje v neprezračenih prostorih, kot so vinske kleti, še posebej previdni.

Pri vrenju mošta nastaja večja količina ogljikovega dioksida, ki zmanjša koncentracijo kisika v zraku, zato je takrat zadrževanje v neprezračenih vinskih kleteh lahko smrtno nevarno! Dobro je pred odhodom v vinsko klet to tudi prezračiti, potem pa, v kolikor ste še zaskrbljeni, vanjo iti s svečo. Če ta ugasne, klet zapustite in jo še nekoliko prezračite. Najboljše bo prostor prezračen takrat, ko naredimo prepih.

Ogljikov dioksid

Ob normalnih pogojih je ogljikov dioksid – CO2 plin brez barve in brez vonja. Je rahlo kislega okusa, ki nastane zaradi raztapljanja ogljikovega dioksida v sluznici. Pri vdihavanju plina ne čutimo, zato nas lahko prehiti nezavest, preden spoznamo nevarnost. Je gostejši od zraka, zato se zadržuje v kletnih prostorih. Nastaja pri popolnem izgorevanju ob zadostnem dotoku kisika, pri celičnem dihanju in alkoholnem vrenju.

Ogljikov monoksid

Ogljikov monoksid nastaja pri nepopolnem gorenju organskih snovi, ki vsebujejo ogljik, kot so bencin, zemeljski plin, kurilno olje, propan, premog in drva. Ob nezadostni količini kisika nastaja v pečeh na trda, tekoča in plinasta goriva, ki jih uporabljamo za kuhanje in ogrevanje prostorov. Je izjemno strupen plin, ki je še posebej nevaren, ker ga niti pri zelo visokih koncentracijah ne zaznamo s čutili, saj je brez vonja, barve in okusa.

Osebo, ki je bila zastrupljena z ogljikovim monoksidom in dioksidom, je treba čim prej spraviti iz prostora, prepojenega s strupom. Pri tem je treba najprej poskrbeti za lastno varnost, tako da takoj odpremo vsa vrata in okna, naredimo prepih, s čimer omogočimo dostop kisika v prostor.

Že zelo majhna količina ogljikovega oksida v zraku (0,4 vol %) je lahko smrtno nevarna.