Ostalo

Čas predpomladnega škropljenja sadnega drevja

Dnevi, ki so pred nami bodo, če jih ne bo zmočil dež, zelo primerni za predpomladno škropljenje sadnega drevja. S predpomladnim škropljenjem pričnemo, ko se napnejo drevesni brsti, navadno v februarju in marcu.
Pri tem škropljenju, ki ga izvajamo ob koncu zime, ko temperature presežejo 5°C, uporabljamo precej blaga sredstva, s katerimi zatiramo škodljivce in bolezni, ki so prezimili na drevju in jim s tem preprečimo da bi se razvijali in razmnoževali še naprej. Tako se s tem škropljenjem pogosto izognemo uporabi mnogih bolj strupenih sredstev med letom, ko na drevju mogoče že zorijo tudi prvi sadeži.
Proti boleznim

Proti glivičnim boleznim, na primer škrlupu, moniliji in podobnim, uporabimo za prvo škropljenje bakrove pripravke, pa tudi nekatere organske fungicide. Slednje predvsem pri češnjah, višnjah, breskvah, nektarinah in marelicah, saj dobro učinkujejo proti listni luknjičavosti, zelo nadležni bolezni koščičarjev. Organske fungicide uporabljamo tudi za predpomladno škropljenje breskev proti kodravosti.

Proti škodljivcem

Pripravki za prva škropljenja proti škodljivcem so narejena na osnovi mineralnih olj. Olje ustvari okrog škodljivca, njegovih ličink ali jajčec nepropustni film in jih na ta način zaduši ter uniči. Nekatera sredstva so primerna tudi za uporabo v mestih in v večjih naseljih. pri njihovi uporabi pa se moramo držati varnostnih ukrepov, ki so navedeni v navodilih. Veliko o tem bomo izvedeli tudi v kmetijskih apotekah vrtnih centrov Kalia.

Dobro je vedeti: Predpomladno škropljenje ne bo rešilo vseh težav, ki lahko prizadenejo naše drevje, zato je potrebno tudi med letom redno pregledovati rastline za morebitnimi škodljivci ali boleznimi. Pogosto se lahko ob pravočasnem ukrepanju izognemo mnogim škropivom in rastline pozdravimo tudi na “ekološki način.”