Ostalo

Bober na brežini Ledave v Lendavi pospešeno gozdari

Številni občani, ki se v teh dneh sprehajajo po novi kolesarski stezi ki vodi ob reki Lendavi od Trga Ljudske pravice do mostu v Tomšičevi ulici, lahko spremljajo “delo” bobra, ki se je do dobra lotil drevesja na brežini. Bober se je sicer v Lendavo premaknil gorvodno iz smeri reke Mure, natančneje iz območja Murske šume.
Bober se na slovenskih tleh tako prostorsko kot številčno širi, v državi pa ni niti jasnih meril, kaj sploh je škoda, ki jo na gozdnem drevju naredi bober. Tudi v svetu ob Muri in njenih pritokih je bobrov, ki spadajo med zaščitene živalske vrste, čedalje več. Že več let jih je moč opaziti na območju Lendave, vse bolj pa se ti spretni gozdarji priseljujejo v mestno območje, njihovo delo pa je v teh dneh moč opaziti tudi na brežini reke Ledave v Lendavi.

Bober se je sicer na naše območje preselil pred okrog petindvajsetimi leti iz sosednje Hrvaške, najbrž iz porečja Drave. Potrebno je seveda vedeti, da je bober zaščitena živalska vrsta. V pomurskem območju je odškodninskih zahtevkov za škodo po bobru okrog pet do deset na leto, a meril žal ni. Ljudje bobra večinoma ne sprejemajo z naklonjenostjo, saj je za to žival podiranje drevja nuja in življenjskega pomena. A bobra ni dovoljeno loviti in posegati v njegov življenjski prostor.

Natančno število bobrov pri nas sicer ni znano, je pa bil že pred leti opažen tudi denimo na Kapci. Pot bi ga na enega izmed tamkajšnjih vodotokov lahko vodila s potokom Črnec. Bobri so sicer pri nas izginili okrog leta 1990. Zaradi pospešenega lova, v tistih časih so bili denimo tudi kulinarična specialiteta, so povsem izginili. Vrnili so se zaradi ugodnih razmer na mrtvicah reke Mure.

FOTO: Velimir Turk