Ostalo

Bo pilotni projekt, geotermalna elektrarna v Čentibi, uvrščen v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025?

Kot kaže, se bo v Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila tudi bodoča geotermalna elektrarna, ki bo zgrajena v Čentibi in za katero so že prejeli gradbeno dovoljenje. V praksi to pomeni, da se bo investicija, gre za pilotni projekt, sofinancirala tudi iz sredstev države ter Evropske unije v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.
Spomnimo: Partnerji Dravske elektrarne Maribor, Petrol Geo in Nafta Lendava, na lokaciji Čentiba pri Lendavi načrtujejo gradnjo pilotne geotermične elektrarne. Pooblaščenec HSE Invest je zato na Upravno enoto Lendava oddal vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, pozitivno rešeno vlogo pa so prejeli pred nekaj dnevi. A kot kaže, bo zadeva uspešna tudi pri pridobivanju državnih in evropskih sredstev. Omenjeni pilotni projekt bo, kot kaže, uvrščen v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025.

V veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 se bo, kot kaže, skladno s podatki, uvrstilo skupno 12 novih projektov, med katerimi je tudi “Pilotna geotermična elektrarna na obstoječi plinski vrtini Pg-8.” To pomeni, da bo omenjeni projekt sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021 ali Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe. Iz predloga novih projektov se tako sofinancirajo predplačila in povračila sredstev nosilcu projekta.

Kot so za medije pojasnili v družbi Dravske elektrarne Maribor (DEM), je gradnja 50 kW elektrarne na obstoječi neproduktivni plinsko-naftni vrtini Pg-8 predvidena med aprilom letos in majem 2023, poskusno obratovanje pa od maja 2023 do marca 2024. Ker je projekt pilotne narave in s tem tudi ekonomsko tvegan, so investitorji poskušali pridobiti dodatna finančna sredstva. Partnerji so z Geološkim zavodom Slovenije in Univerzo v Mariboru projekt prijavili na javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Projekt zajema celovito obravnavo izkoriščanja geotermične/geotermalne energije v Sloveniji.