Sveže

Bo občanom občine Lendava omogočen odkup lesne biomase?

Župan Janez Magyar je na družbo za gospodarjenje z gozdovi v državni lasti, Slovenski državni gozdovi d.o.o., naslovil pobudo, da bi občanom občine Lendava ponudili možnost odkupa lesnih sečnih ostankov pri rednem poseku, redčenju in čiščenju gozdov, ki ležijo na območju občine Lendava.
Z izrazom lesna biomasa poimenujemo vso organsko snov v obliki lesa. V praksi se kot lesna biomasa obravnava les, ki ga uporabljamo večinoma za kurjavo in ne za predelavo v polizdelke in končne izdelke. Vir lesne biomase so gozdovi, kmetijske in urbane površine, površine v zaraščanju, lesna industrija. V lesno biomaso sodijo ostanki vej, debelejši od 5 cm, droben les, ki nastane pri negi letvenjakov, ki ga ni mogoče uporabljati za druge namene, sečni ostanki, lesni ostanki, ki nastanejo pri primarni in sekundarni predelavi lesa ter odslužen les.

“Družba ima na območju občine Lendave velike gozdne površine, ki se na veliko eksploatirajo, ob čemer ostajajo sečni ostanki od 10 – 15 cm, ki so primerni za prodajo za kurjavo občanom občine Lendava. V luči enormnih rasti cen energentov in ob manjši razvitosti našega območja ter posledično nižjimi plačami v primerjavi s preostalim delom države si župan prizadeva, da bi občanom omogočil lažji nakup lesa v domačem okolju. Mnogo jih namreč mora les kupovati na Hrvaškem,” so sporočili iz Občine Lendava.

Les kot najstarejši energetski vir na svetu

Les je na voljo je pred našim pragom in neprekinjeno raste že stoletja. Pravzaprav predstavlja uskladiščeno sončno energijo. Les izgoreva brez ostankov žvepla in za razliko od fosilnih goriv je pri gorenju nastajajoči CO2 del naravnega ogljikovega krogotoka. Tako se pri izgorevanju biomase v ozračje sprosti samo tolikšna količina CO2, kot ga nastaja pri trohnjenju v gozdu. Prav tako ogrevanje z lesom ne povzroča učinka tople grede.