Iz občinskega sveta Občine LendavaSveže

Bo lendavski Dom starejših poimenovan po Márii Pozsonec?

Na minulem zasedanju občinskega sveta Občine Lendava so prisotni obravnavali pobudo člana občinskega svetnika, Ferenca Horvátha, o preimenovanju oz. poimenovanju Doma starejših Lendava po nekdanji častni občanki, podžupanji in manjšinski poslanki v Državnem zboru, pokojni Márii Pozsonec. Občinski svetniki so predlog Horvátha podprli, a direktor Doma starejših o tem ne ve ničesar.
“Dom starejših občanov v Lendavi ima v življenju občine Lendava in pomurske madžarske skupnosti pomembno vlogo ne le za prebivalce doma, ampak tudi za njihove družinske člane, sorodnike in znance. Pri izgradnji doma in pri oblikovanju njegove okolice, ki odseva družinsko in domačnostno vzdušje, je častna občanka Mária Pozsonec poslanka v Državnem zboru in podžupanja Občine Lendava odigrala pomembno vlogo, katere spomin še vedno živi v naših srcih. V duhu tega predlagam, da bi občinski svet Občine Lendave naredil potrebne korake za to, da bi Dom starejših v Lendavi v čast Márie Pozsonec nosil njeno ime,” je uvodoma zapisal Ferenc Horváth v pobudi občinskemu svetu Občine Lendava.

Dejstvo je, da preimenovanje Doma starejših Lendava ne bo enostavno, saj ta ni v zasebni ali v Občinski lasti, temveč v lasti države. Kot nam je včeraj  v telefonskem pogovoru dejal Franc Špilak, direktor, ta o predmetni zadevi ni bil seznanjen ne s strani Horvátha in ne s strani Občine. Pobude ni želel komentirati, saj, da za to nima dovolj podatkov. “Res je, da so domovi starejših recimo v Mariboru in Poljčanah poimenovani po določenih osebah, gre prav tako za državne zavode, a kakšni so v tem primeru postopki mi ni povsem jasno,” je bil jasen Špilak. Na naše vprašanje, ali je sam temu naklonjen ali ne, nam ni želel odgovoriti, a se zaveda, da je Pozsončeva pri nastanku lendavskega Doma starejših odigrala pomembno vlogo.

Stanovalci Doma starejših Lendava temu niso naklonjeni

Kot smo včeraj še uspeli izvedeti, večina stanovalcev in tudi zaposlenih Doma starejših Lendava temu ni najbolj naklonjenih, a nam je na to dejstvo direktor Špilak po telefonu odgovoril, da bodo, takoj ko bo pobuda dosegla tudi njih, sklicali zbor zaposlenih in zbor stanovalcev. “Želim, da se o tem pogovorimo skupaj, tako zaposleni kakor tudi stanovalci, saj je nenazadnje to dom ljudi, za naše zaposlene pa delovno mesto.” Kot kaže, bo preteklo še veliko vode, preden bo se kar koli premaknilo, a je potrebno vedeti, da bo zadnjo vsekakor imela država.