Sveže

Bo KS Gorice pri Lendavi končno le dobila svoje obljubljene prostore?

Z gradnjo razglednega stolpa Vinarium, je KS Gorice pri Lendavi izgubila svoje prostore z manjšo dvorano. Takrat jim je bilo obljubljeno, da bo KS dobila nove prostore, za potrebe katerega so že začela teči potrebna opravila.

KS Gorice pri Lendavi je za gradnjo razglednega stolpa Vinarium odstopila parcelo in pristala na rušenje vaškega doma, ki so ga zgradili krajani. Z razglednim stolpom je Lendava obogatila svojo turistično ponudbo, KS Gorice pri Lendavi pa mora, kot je bilo dogovorjeno, v zameno za to prejeti nove prostore na primerni lokaciji v velikosti porušenega vaškega doma.

Občina Lendava je tako objavila javni poziv za odkup parcele v Lendavskih ali Dolgovaških goricah, na kateri bi zrasel nov vaški dom. Zainteresirani lastniki nepremičnin lahko ponudbo za prodajo gradbene parcele z objektom ali brez objekta v Dolgovaških ali Lendavskih Goricah, za potrebe vaškega doma Krajevne skupnosti Gorice pri Lendavi.

Javni poziv je odprt do 4. maja 2017, velikost parcele pa mora biti od 20 do 50 arov. Zemljišče mora imeti možnost komunalnega opremljanja in možnost postavitve parkirišča. Zemljišče mora imeti tudi urejena zemljiškoknjižna razmerja in mora biti prosto bremen. Prednost pri izboru bodo imeli ponudniki, ki bodo dosegli najvišje število točk, ob upoštevanju zgornjih zahtev.