Sveže

GML: Bo Beata Lazar opravljala funkcijo vršilke dolžnosti direktorja?

Čeprav smo pred kratkim pisali, da bo vodstveni položaj direktorja javnega zavoda Galerija – Muzej Lendava (GML) zasedla povsem nova oseba, pa to kot kaže, ne bo povsem tako. Jutri se bo namreč odvila 9. korespondenčna seja občinskega sveta, na kateri bodo občinski svetniki potrdili ali ovrgli novo vršilko dolžnosti direktorja, sedanjo direktorico, Beato Lazar.
Vodstvo javnega zavoda Galerije-muzeja Lendava v mestu pod Lendavskimi Goricami še kar dviguje prah. Čeprav smo pred kratkim poročali, da trenutno aktualno direktorico Beato Lazar nadaljevanje dela na vodstvenem stolčku naslednjih nekaj let ne zanima, je slednja, kot kaže, spremenila svoje načrte, saj bodo občinski svetniki na deveti korespondenčni seji odločali, ali bo ta zasedla mesto vršilke dolžnosti direktorja.

Občinski svet je na svoji 19. seji dne 1.2.2018 sprejel sklep o neizbiri kandidata za direktorja javnega zavoda Galerija-muzej Lendava, zato je potrebno zaradi nemotenega poslovanja in vodenja tega zavoda imenovati vršilca dolžnosti/vršilko dolžnosti direktorja zavoda. Župan občine je, na podlagi 9. alineje 32. člena Statuta občine Lendava skupaj s predsednikom sveta zavoda Galerija-muzej Lendava, Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja podal predlog imenovanja vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda Galerija-muzej Lendava in sicer Beato Lazar.

“Kandidatka Beata Lazar je dosedanja direktorica javnega zavoda GML (zadnji mandat). Ustanovitelju se zdi primerno, da se za vršilko dolžnosti imenuje dosedanja direktorica, saj je potrebno zaključiti zadeve glede poslovanja v preteklem letu (zaključni račun 2017) ter urediti tudi zaostanke na področju organizacije dela zavoda in delovnopravne zakonodaje. Župan občine je predsedniku sveta zavoda podal predlog dveh kandidatov za imenovanje vršilke dolžnosti direktorja zavoda, vendar je na podlagi mnenja predsednika sveta zavoda bila sprejeta odločitev, da se Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v imenovanje za vršilko dolžnosti predlaga le navedena kandidatka.

Kandidatka je k imenovanju za vršilko dolžnosti podala svoje soglasje. Predlog je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 27. seji dne 12.2.2018. Ob tem je komisija sprejela sklep, s katerim občinskemu svetu predlaga v obravnavo in sprejem sklep o imenovanju Beate Lazar, dosedanje direktorice zavoda za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda Galerija Muzej Lendava.

Kandidatka bo funkcijo vršilke dolžnosti opravljala do imenovanja direktorja javnega zavoda GML po ponovljenem javnem razpisu, najdlje za obdobje treh mesecev. Ustanovitelj meni, da predlagana doba zadošča za pripravo in izvedbo ponovljenega javnega razpisa,” so zapisali v predlogu imenovanja.

Kakšna bo odločitev občinskega sveta, vas bomo obvestili …