Ostalo

Pustovanja -za volan brez pustne maske!

Začel se je pustni čas, s katerim so povezana številna rajanja, zabave in pustni sprevodi. Policisti bodo, da bi zagotovili večjo varnost vseh udeležencev v prometu, v okviru svojih rednih nalog v tem času bolj pozorni na kršitve cestnoprometnih predpisov.

Nikar za volan s pustno masko

Vozniki med vožnjo v cestnem prometu ne smejo nositi pustnih mask. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) v 35. členu namreč predpisuje, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševal njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Sem sodijo tudi maske, lasulje, kostumi in podobno! Za neupoštevanje te določbe je predpisana globa 120 evrov. Pri morebitnem nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko razni pripomočki (deli pustnih mask, palice, orodje in drugi predmeti), ki so v kabini, poškodujejo potnike v vozilu, zato svetujemo, da jih pospravite v prtljažnik vozila.

Lahko se zgodi, da s pustno masko ne boste smeli vstopiti v kakšen objekt

Če lastnik ali upravljavec varovanega območja oziroma varnostnik, ki to območje varuje, oceni, da bi vstop oseb, ki nosijo pustne maske, lahko ogrozil varnost ljudi, osebno varnost, varnost premoženja ali red na varovanem območju, lahko varnostniki uporabijo vse ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje. Med drugim lahko varnostniki od oseb zahtevajo, da maske odstranijo z obraza, ugotovijo istovetnost osebe, opravijo površinski pregled, če oseba slednje odkloni, pa preprečijo vstop na varovano območje.

Obvestilo o prepovedi vstopa oseb s pustnimi maskami na varovano območje mora biti označeno na vhodu varovanega območja.

Poskrbite za varnost svojega premoženja

S pustovanjem je povezanih tudi več varnostnih pojavov, ki lahko negativno vplivajo na splošno varnost in počutje državljanov. Zato udeležence pustnih prireditev kot tudi druge državljane policija opozarja na pomen samozaščitnega ravnanja. Pustni čas, gnečo na javnih prireditvah ipd. lahko posamezniki namreč izkoristijo za kršitve javnega reda in različna kazniva ravnanja, kot so ropi in drzne tatvine.